Voorwaarden eindwerkstuk Vestigings-management

Onderdeel van het examen Operationeel Management

Indeling werkstuk

 • Titelpagina
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Hoofdgedeelte
 • Conclusie
 • Overzicht van geraadpleegde bronnen

Het hoofdgedeelte van een goed vestigings- en marketingplan dient de volgende onderdelen te bevatten:

Commercie

 • Missie van uw bedrijf.
 • Visie en doelen van uw verkooporganisatie (de omvang maakt niet uit)
 • SWOT van uw totale organisatie en sub-SWOT’s van elke afdeling
 • Heeft kritische succesfactoren geformuleerd
 • Wat u in de komende jaren gaat doen. Activiteiten vertaalt naar een begroting van opbrengsten en kosten voor de komende jaren.
 • Korte omschrijving van de geleverde producten en diensten.
 • Het doel dat u hiermee voor ogen heeft
 • De segmenten waarin u werkzaam bent en wilt zijn
 • Omvang ontwikkeling kansen en bedreigingen
 • Omschrijving van de klantengroepen (doelgroep segmentatie)
 • Omschrijving van de concurrentie
 • Omschrijving van de activiteiten die u (al) of gaat doen bij de diverse product, klant of segment combinaties
 • Doelen en budget
 • Uw vertrek-en eindpunt inzichtelijk maken en hoelang u daarover doet
 • Sturing en controle (hoe, hoe vaak, door wie?)

Marketing

 • Waarom u dit plan maak heeft gemaakt zoals u het heeft gemaakt (marktpositionering, marktcommunicatie)
 • De strategie die u volgt. Is dit de juiste of noodgedwongen?
 • Kiezen van middelen; wat heb ik nodig om dit plan te verwezenlijken?
 • De toekomstvisie op uw merk(en) en uw bedrijf (en uzelf: zie SWOT)

HRM

 • Waar en op welke manier wordt uw visie zichtbaar in uw dagelijkse praktijk? De stijl van leidinggeven die daarbij hoort en waarin dit zichtbaar wordt
 • De sturings- en beheersingsinstrumenten die in uw bedrijf aanwezig zijn. Werken die optimaal (waaruit blijkt dit) of heeft u een verbeteringsslag te maken en hoe ziet u dit voor u? Welke verbeterslag(en) gaat u maken, welke stappen maakt u, wat kosten ze aan investering, wie heeft u hiervoor nodig in de uitvoering, wanneer moet dit operationeel zijn. Wat wilt u aan verandering zien?
 • De knelpunten die u ondervindt in uw dagelijkse functie als leidinggevende. Het aandeel van u  hierbij uw (hoe gaat u hiermee aan de slag?), wat hoort hierbij op het bordje van uw organisatie (wat zijn uw acties?) en wat ligt bij uw medewerkers (wat zijn uw acties?).
 • De synergie die er bestaat tussen de afdelingen (en/of vestigingen) binnen uw bedrijf? Waaruit dit blijkt. Waar kunt u als bedrijf, kijkend naar synergie in verbeteren, De aanpak waar u voor staat. De investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn

Financieel

 • Een inventarisatie van het dealercontract met uw importeur en alle financiële consequenties die dit contract met zich mee brengt. Denk aan opbrengsten (bonussen) en kosten en investeringen die verband houden met alle door de importeur gestelde eisen.
 • Maak een overzicht van de brutowinst, de opbrengsten en de kosten van de verschillende afdelingen en een overzicht van de indirecte kosten en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen 3 jaar.
 • Maak een overzicht van de bedrijfsmiddelen per afdeling en geef aan welke kosten aan deze bedrijfsmiddelen verbonden zijn.
 • De ontwikkeling van de laatste 3 jaar. Benoemd zijn de belangrijkste kengetallen van de volgende afdelingen Sales, Aftersales en Magazijn
  • huisvestingskosten, afschrijvingskosten, financieringskosten, automatiseringskosten, reclamekosten, garantiekosten, personeelskosten en overige kosten als % van de omzet
  • verhouding indirecte medewerkers : directe medewerkers;
  • omzet per medewerker;
  • efficiëntie;
  • omloopsnelheid;
  • operationele kengetallen;
  • verkoop nieuw en gebruikt.

Conclusie

 • hierin komt de kandidaat terug op de hoofdpunten
 • grote lijnen puntsgewijs
 • concluderend wat hij uit het werken aan zijn plan heeft gehaald