Waaraan moet een toetslocatie voor het VNA-examen voldoen?

VNA-examens mogen ook worden afgenomen in goedgekeurde examenruimtes van VNA-leden en bekende opleiders. Als u als VNA-lid of bekende opleider het examen VNA Leasing I op een eigen locatie wil laten afnemen, moet IBKI deze locatie ten minste twee weken voor de examendatum kunnen schouwen. Opleiders kunnen zich daarvoor melden via info@ibki.nl, om een afspraak te maken.

 

Voor de locatie gelden een aantal algemene voorwaarden:

  • iedere kandidaat beschikt over een eigen tafel en stoel
  • de vloer van de ruimte is vlak (niet oplopend zoals bijvoorbeeld in een collegezaal)
  • de ruimte kan door medewerkers van IBKI worden afgesloten
  • tijdens een examen bevinden zich alleen IBKI-medewerkers en kandidaten in de ruimte

In principe gelden verder de inrichtingseisen die ook voor schriftelijk examen-locaties (53kB) gelden. Omdat digitale toetsen random gegenereerd worden, zijn in nader overleg ook andere opstellingen mogelijk.
Vanzelfsprekend bepaalt het aantal beschikbare pc’s/laptops het aantal kandidaten.

Op de dag van toetsafname wordt er door medewerkers van IBKI ook nog een controle verricht. Wanneer er dan geconstateerd wordt dat de locatie niet voldoet, wordt het examen niet afgenomen.
 

Computerstoringen

In geval van storingen aan de computersystemen die te wijten zijn aan IBKI, zal IBKI het examen op een ander moment opnieuw kosteloos afnemen. Als storingen te wijten zijn aan de locatie danwel het netwerk van de opleider, zullen de kosten voor een nieuw examen voor rekening van de opleider zijn.
 

Vragen?

Hebt u vragen over een schouwing van uw toetslocatie?
Bel dan met het servicenummer (030) 6087766 of stuur een e-mail naar info@ibki.nl.