Waarom Branchemedewerker Basis Tweewielers?

Laat jouw vakmanschap erkennen
Veel fietstechnici in de tweewielerbranche hebben nog nooit erkenning gekregen voor hun vakmanschap. De schoolopleidingen en het Ervaringscertificaat (EVC) sluiten onvoldoende aan bij de medewerkers uit de fietsbedrijven. OOMT heeft daarom een Branchespecialist Tweewielers ontwikkeld. Een kwalificatie geënt op de eisen uit het Beroepscompetentieprofiel Tweewielers. Met het certificaat Branchespecialist Tweewielers kunnen fietstechnici hun vakmanschap aantonen en zo nieuwe carrièrekansen creëren.
Sinds 2015 is het examen als regulier product aangeboden. De branche bleek de meerwaarde van erkenning van de Branchespecialist te waarderen. Zelfs dusdanig dat de Branchespecialist werd opgenomen in het OOMT-sectorplan. Sinds 2015 zijn verscheidene fietstechnici wel in staat geweest om erkenning te verkrijgen voor hun vakmanschap via de Branchespecialist Tweewielers. Doordat dit examen goed aansluit bij de wensen en behoefte van de tweewielerbranche heeft OOMT in 2017 het examen Branchemedewerker Basis Tweewielers laten ontwikkelen. Een kwalificatie welke ook geënt is op de eisen uit het Beroepscompetentieprofiel Tweewielers maar op een lager niveau dan de Branchespecialist. Met deze certificering verwachten we ook aan de onderkant van de markt de fietstechnici te kunnen erkennen voor hun aangetoonde vakmanschap. Met het certificaat Branchemedewerker Basis Tweewielers kunnen startende fietstechnici hun vakmanschap aantonen en zo nieuwe carrièrekansen creëren. Sinds eind 2017 is dit examen als regulier product aangeboden. De branche blijkt de meerwaarde voor erkenning van de Branchemedewerker Tweewielers te waarderen. In 2018 worden adviseurs op pad gestuurd om de Branchemedewerker Basis Tweewielers bekend te maken in de tweewielerbedrijven. Deze vorm van communicatie zal er voor zorgen dat maatwerktrajecten kunnen worden ingericht om te komen tot certificering voor zowel de Branchemedewerker als de Branchespecialist.