Waarom f-gassen?

 

Per 1 januari 2010 is de Europese f-gassenverordening in Nederland in werking getreden. Personen die werkzaamheden verrichten aan koelinstallaties en airco-installaties waarin zich gefluoreerde  of ozonlaagafbrekende stoffen  bevinden, moeten in het bezit zijn van een bij de werkzaamheden behorend diploma of certificaat.

IBKI is door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen om examens af te nemen bij personen die terugwinwerkzaamheden verrichten aan klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen, inclusief mobiele apparatuur.

Officiële bekendmaking: Rijkswaterstaat