Waarom trainerexamen EMA, LEMA en EMG?

Educatieve maatregelen

Al een aantal jaren kunnen mensen die – al dan niet onder invloed van alcohol – verkeersonveilig gedrag vertonen tijdens het besturen van een motorvoertuig, een educatieve maatregel opgelegd krijgen. Afhankelijk van de aard en ernst van hun overtreding gaat het om de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA), de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) of de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG).

Meer informatie over de educatieve maatregelen is te vinden op de website van het CBR .

Examen trainer educatieve maatregelen

De bijeenkomsten in het kader van de educatieve maatregelen staan onder leiding van een trainer. De trainers moeten voldoen aan specifieke wettelijke vooropleidings- en werkervaringseisen. Deze eisen kunt u nalezen in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM), art 17 en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009, hoofdstuk IV. U vindt deze bijvoorbeeld op de website van de overheid. Daarnaast moeten de trainers het door IBKI verzorgde trainersexamen voor de betreffende educatieve maatregel afleggen en met een voldoende resultaat afsluiten. Verdere informatie over o.a. de trainersopleiding is verkrijgbaar bij de Divisie Rijgeschiktheid van het CBR in Rijswijk.