Wat houdt het HNR-trainer examen in?

 

De examens voor de certificering worden bij IBKI in Nieuwegein afgenomen. De certificering bestaat uit:

  • Een theorietoets (20 meerkeuzevragen, 30 minuten, voldoende is minimaal 14 vragen goed)
  • Een praktijkrit (netto 45 minuten voor cat. B of 60 minuten voor cat. C/D)

De hercertificering omvat alleen:

  • Een theorietoets (20 meerkeuzevragen, 30 minuten, voldoende is minimaal 14 vragen goed)

Men kan kiezen voor een certificering cat. B of cat. C/D, dit zijn twee afzonderlijke examens. Als men moet hercertificeren en bevoegd is voor cat. B én cat. C/D is het afleggen van één hercertificeringstoets – voor cat. B of cat. C/D – voldoende.

Hieronder staan een aantal documenten die meer informatie over het examen geven. Het eerste document is een selectie uit een onderzoeksrapport over het examen HNR-trainer. Dit bevat het examenmodel, met een toelichting en een uitwerking van de taakdomeinen. Daarnaast staan in dit document de uitgebreide leerdoelen die aan de basis liggen van de toetsing. Dit is vooral voor opleidingsinstituten van belang die geïnteresseerd zijn om de opleiding tot HNR-trainer aan te bieden dan wel die opleiding nu al aanbieden.

De leerdoelen theorie zijn beknopt samengevat in het document ‘Leerdoelen theorie HNR-trainer’. De ‘Matrijzen examen HNR-trainer’ van de theorietoets geven daarbij het aantal vragen per leerdoel aan.