Wat is OGS+

Na een twee jaar durende pilot heeft het ministerie van IenM maart 2015 besloten het oefenen op de openbare weg met optische en geluidssignalen (kortweg: OGS) onder voorwaarden structureel mogelijk te maken. Een van de voorwaarden was, dat de brandweer en de spoedeisende medische hulpverleningsdiensten een certificeringssysteem zouden opstellen voor rijinstructeurs die deze trainingen gaan geven. Dit certificeringssysteem (180kB) is eind 2015 door Ambulancezorg Nederland/Brandweer Nederland vastgesteld. Hierin is IBKI aangemerkt als uitvoerende partij voor het examen OGS+.
OGS+ betreft alleen examinering, de opleiding tot instructeur OGS+ wordt aan de markt overgelaten.
De examinering OGS+ staat alleen open voor bevoegde rijinstructeurs. De OGS+-bevoegdheid is niet in de WRM wettelijk geregeld, er wordt daarom door IBKI een afzonderlijke bevoegdheidspas OGS+ verstrekt.