Wat kan ik verwachten en hoe word ik beoordeeld?

Theorie-examen

Het brondocument waar het theorie-examen op gebaseerd is, met de bijbehorende toetsmatrijs (verdeling van de examenvragen over de eindtermen/onderwerpen), vindt u hier (169kB). Onderliggende documentatie die in de eindtermen van het brondocument genoemd wordt, vindt u hier.

Voor een voldoende resultaat op de theorietoets dient u 18 van de 25 vragen goed beantwoord te hebben.

Praktijkexamen

In de praktijkrit rijdt u zelf, met de examinator naast u. Hierbij is het doel het besturen van een voorrangsvoertuig in verschillende verkeerssituaties te beoordelen en te waarderen. Tevoren vraagt de examinator toestemming van de meldkamer.

Er wordt niet op navigatie gereden. De examinator geeft de route aan, waarbij de examinator van de kandidaat kan vragen dat hij enige tijd borden in een bepaalde richting volgt. Ten minste twee keer wordt een gedeelte van de rit als voorrangsvoertuig gereden. De examinator zorgt dan voor het aan- en afmelden hiervan bij de meldkamer. Het overige deel van de rit rijdt u als normale weggebruiker. In dat gedeelte moet u twee bijzondere manoeuvres (gesimuleerde noodstop, keren op de weg) uitvoeren, zonder signalen.

De beoordeling is primair als voorrangsvoertuig, het overige deel wordt echter ook meegewogen in het totaaloordeel. De examinator schrijft de beoordelingen in een protocol (183kB).
In het bijbehorende scorevoorschrift (541kB) staan de beoordelingsaspecten uitgewerkt. Dit scorevoorschrift is ook de beoordelingsrichtlijn voor de examinator.

Examenvoertuig
Het examenvoertuig is een personenvoertuig rijbewijscategorie B dat voldoet aan de voertuigeisen uit de vrijstellingsregeling van IenM (Besluit van de minister van IenM 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943). Dit houdt in dat het voertuig in ieder geval volledig moet zijn uitgevoerd als lesvoorrangsvoertuig (L-bord is niet noodzakelijk) met goedgekeurde striping en beschikt over correct uitgevoerde optische en geluidssignalen, dubbele bediening en extra spiegels. Een zogenaamde noodknop is niet nodig.
Automaatvoertuigen zijn toegestaan als examenvoertuig. Het is niet vereist dat de bestuurder dan een rijbewijs B met automaatcodering bezit.