Wat wordt er van mij verwacht tijdens het examen?

 

Het examen

Het examen is gebaseerd op de dagelijkse praktijk van een fietstechnicus. Daarom zijn er ook geen proefexamens beschikbaar of nodig. Het examen bestaat uit vier onderdelen, de vier kerntaken van een fietstechnicus.

  • Kerntaak 1: Diagnose stellen en reparatie uitvoeren
  • Kerntaak 2: Een onderhoudsbeurt uitvoeren
  • Kerntaak 3: Een fiets afleveringsklaar maken en accessoires monteren
  • Kerntaak 4: Fiets en onderdelen verkopen

 

Beoordeling

Na afloop van de het volledige examen houdt de technische beoordelaar een eindgesprek (15 min) met de deelnemer. Tijdens dit gesprek nemen de beoordelaar en de deelnemer alle technische kerntaken door om te zien hoe de kerntaken uitgevoerd zijn. De uitslag is daarna meteen bekend.

Aan de hand van de uitgevoerde opdrachten vult de beoordelaar een beoordelingsformulier voor ieder van de vier kerntaken in en legt de einduitslag vast.

 

Mogelijkheid herexamen

Wanneer een deelnemer één of meerdere kerntaken onvoldoende heeft uitgevoerd, kan binnen een half jaar voor deze delen een herexamen worden afgelegd. Indien niet alle delen binnen een half jaar met een voldoende resultaat worden afgelegd, vervallen de resultaten van de eerder behaalde kerntaken. Een deelnemer heeft dan nog niet aangetoond aan de branchespecialist te voldoen. Wel krijgt hij per kerntaak een resultatenlijst waaruit blijkt hoe hij die kerntaak heeft afgerond.

 

Toelichting kerntaken

Kerntaak 1: Diagnose stellen en reparatie uitvoeren
Dit deel van het examen bestaat uit twee delen, een rollenspel gevolgd door twee verschillende reparaties.

Voorbeeld:
Deel 1. De beoordelaar speelt de rol van een klant met een elektrische fiets waar hij klachten over heeft. De deelnemer doet dan wat hij in de praktijk ook zou doen.
–       Neemt de fiets van de klant aan
–       Haalt informatie uit de klacht van de klant
–       Maakt afspraken over de diagnose en reparatie
–       Stelt de diagnose (45 minuten)
–       Geeft een goed onderbouwd reparatieadvies

In deel 2 voert de deelnemer twee alledaagse reparaties uit aan een andere fiets (115 min)

Kerntaak 2 en 3 worden binnen een tijdsblok van 200 minuten uitgevoerd. Hierdoor moet de deelnemer zelf de tijdsindeling bepalen.

Kerntaak 2: Een onderhoudsbeurt uitvoeren
De deelnemer voert een onderhoudsbeurt uit volgens een specialist BOVAG fietscheck. Hierbij doet hij een onderdeel services, zoals het vervangen van de remvloeistof.

Kerntaak 3: Een fiets afleveringsklaar maken en accessoires monteren

Voorbeeld:
De deelnemer maakt een fiets volgens een specialistlijst afleveringsklaar. Hierbij gebruikt hij de bestelorder die de klant heeft laten opstellen. Bij het afleveringsklaar maken monteert de deelnemer tevens een accessoire, zoals een kinderzitje of fietscomputer.

Kerntaak 4: Fiets en onderdelen verkopen
Dit deel van het examen is een rollenspel (40 min) gevolgd door een theorietoets (20 min). Een acteur speelt een klant aan wie de deelnemer een fiets en onderdelen verkoopt. Een beoordelaar volgt het verkoopgesprek en heeft direct na afloop een eindgesprek met de deelnemer, waarbij duidelijk wordt hoe de deelnemer dit rollenspel heeft uitgevoerd. Dan volgt de theorietoets (20 min) waarin de deelnemer vragen over inkoopbeleid en voorraadbeheer beantwoordt.

Heeft u vragen neem dan contact op met IBKI.