Doorstroom voorwaarden van differentiatiemodules

Voor de differentiatiemodules Vestigings-, Sales- en Aftersalesmanagement gelden een aantal doorstroom voorwaarden:

 • Persoonlijke Actieplan
 • Intervisieverslagen en eindtoets
 • Visiestatement

Persoonlijk Actieplan

uw persoonlijk actieplan voldoet als:

 • het doelen bevat die u zichzelf op korte termijn stelt
 • het doelen bevat die u zichzelf op lange termijn stelt
 • de te ondernemen acties erin staan
 • de acties SMART geformuleerd zijn

Intervisieverslagen

U organiseert zelf – tussen de trainingsbijeenkomsten – intervisiebijeenkomsten. Van elke bijeenkomst maakt u een verslag. Dit wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • een beschrijving van uw aandeel in de intervisiegroep
 • een uitwerking van de groepsgesprekken
 • de door u ingebrachte onderwerpen
 • inzichten n.a.v. de trainingsbijeenkomsten
 • actiepunten
 • de bijdrage die u levert aan het leerproces van uw groepsgenoten
 • de manier waarop de behandelde onderwerpen in de opleiding betrekking (moeten gaan) hebben op uw huidige of toekomstige dagelijkse praktijk
 • bestaat minimaal uit één pagina (A4 formaat) met lettergrootte 11

Visiestatement

Bij het visiestatement draait alles om uw visie. Het gaat over wat u belangrijk vindt in uw werk. U kijkt hierbij zowel naar de omgang met klanten als naar de samenwerking met collega’s. Uw visiestatement voldoet als het:

 • aangeeft wat u persoonlijk belangrijk vindt in uw werk
 • de diepere zin van uw werkzaamheden beschrijft
 • de gewenste toekomst aangeeft
 • duidelijk  maakt welk gedrag van uw medewerkers en uzelf wel en niet wenselijk is
 • welke acties u onderneemt bij wenselijk en niet wenselijk gedrag
 • bevlogen, concreet en direct toepasbaar is
 • bestaat minimaal uit één pagina (A4 formaat) met lettergrootte 11