Wat zijn de voorwaarden van het examen?

Legitimeren bij start examen

Voordat het examen begint moet u zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Bijvoorbeeld een geldig rijbewijs, paspoort of verblijfsdocument. Voor dit laatste document volgt IBKI het document ‘Nederlandse documenten voor vreemdelingen’, dat u kunt downloaden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U vindt dit onder ‘Brochures, downloaden’.
Bij niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs is deelname aan het examen (helaas) NIET mogelijk.

 

Examenreglement

[PDF] Examenreglement Tachograaftechnicus (339kB)