Wat zijn de voorwaarden van het examen

De kandidaat heeft kennis van:

  • de Richtlijn “Eerste Veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten” en de gebruikte termen.
  • de noodzaak van de te nemen veiligheidsmaatregelen op wegen met één- en tweezijdig aanrijdgevaar.
  • de uitgangspunten voor de beveiliging van een verkeersincident.
  • beveiligingsaspecten bij incidenten, volgens de vier V’s: voertuig plaatsen, veiligheid regelen, verkennen van het incident, vervolgstappen regelen.
  • de beveiliging van een verkeersincident bij een eenzijdig aanrijdgevaar – op alle wegen met gescheiden rijbanen.
  • beveiliging van een verkeersincident bij tweezijdig aanrijdgevaar – op alle wegen met niet-gescheiden rijbanen.

Deze leerdoelen zijn voor elk examen uitgewerkt in een toetsmatrijs.  De toetsmatrijs geeft het aantal vragen in de toets per kennisaspect.

De toetsmatrijzen zijn een bijlage van het IBKI-examenreglement ‘Eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten voor het afnemen van het examen Allround IM-hulpverlener’

En voor het afnemen IBKI-examenreglement ‘Eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten  van het examen Pechhulp VACO/SVOB’

In deze reglementen staan ook de overige voorwaarden en regels bij de IBKI-examens.