Klantbetrokkenheid

 

IBKI vindt het belangrijk om te weten hoe de ROC’s en hun leerlingen de dienstverlening ervaren.

 

Huidige examinering

Om hier structureel van op de hoogte te blijven, houdt IBKI om de paar jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder de opleidingscoördinatoren en directeuren van ROC’s.

Daarnaast worden de ROC’s en hun leerlingen betrokken bij de evaluatie van de Proeven van Bekwaamheid bij IBKI. Hierover leest u meer bij het onderwerp kwaliteitsborging, onder ‘Interne kwaliteitsborging’.

En ten slotte kunnen ROC’s desgewenst een audit uitvoeren bij de Proeven van Bekwaamheid bij IBKI. Ook hierover vindt u meer informatie onder ‘kwaliteitsborging’, onder het kopje ‘Externe kwaliteitscontrole’.

 

Toekomstige examinering

Naast hun mening over de huidige wijze van de praktijkexaminering vraagt IBKI de ROC’s ook om hun input met betrekking tot de toekomstige inrichting van de Proeven van Bekwaamheid. Over dit onderwerp worden van tijd tot tijd bijeenkomsten belegd.