Slagingspercentages

De slagingspercentages van de Proeven Eerste Autotechnicus (EAT) en Eerste Bedrijfsautotechnicus (EBAT) wijken af van de slagingspercentages van de overige kwalificaties en zijn al enige tijd onderwerp van gesprek tussen IBKI en scholen. Met elkaar zoeken we naar achterliggende oorzaken en mogelijke oplossingen.

 

Om een bredere analyse te kunnen uitvoeren, is in een recente vergadering van het Onderwijscluster bij de MBO raad besloten de IBKI-gegevens te laten aanvullen met gegevens die de scholen beschikbaar hebben. Het gaat dan om:

  • Is deze student een BOL of een BBL student?
  • Is deze student direct in niveau 3 ingestroomd of niet?
  • Legt deze student een eerste examen af, of is dit een herexamen?

 

Alle scholen ontvangen van IBKI een overzicht van de studenten die in 2016-2017 aan een Proeve EAT of EBAT deelgenomen hebben, met het verzoek de gegevens aan te vullen met de zojuist genoemde informatie.

 

IBKI zal op basis van de ontvangen informatie nieuwe analyses uitvoeren en hierover in gesprek gaan met de scholen.