Technisch Specialist Verbrandingsmotoren (TSVM)

 

Handleiding Proeve van Bekwaamheid

In de Handleiding Proeve van Bekwaamheid staat alle algemene informatie over Proeven van Bekwaamheid. Je leest er bijvoorbeeld hoe het afleggen van een Proeve verloopt. Deze handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer kun je opvragen bij je school.

 

Proeve-opdrachten

Waarschijnlijk ga je de Proeven van Bekwaamheid in je BPV-bedrijf uitvoeren. De precieze inhoud en vorm van je Proeve-opdracht is daarom ten eerste afhankelijk van het soort bedrijf waar je werkt. Ook hangt het ervan af wat voor soort klussen er gedaan moeten worden op het moment dat je de Proeve gaat afleggen. Om die reden wordt er voor je opleiding gewerkt met zogeheten ‘kaderopdrachten’. ‘Kader’ duidt erop dat de opdracht meer in het algemeen beschreven is. Je kunt uit de opdrachtomschrijving opmaken wat voor soort opdracht je krijgt, en hoe groot en ingewikkeld die ongeveer zal zijn. Met andere woorden: deze meer algemene opdracht beschrijft de kaders waarbinnen je uiteindelijke Proeve-opdracht moet passen.

  • TSVM Proeve 1 Diagnose (opvragen bij je school)
  • TSVM Proeve 2 In bedrijf stellen (opvragen bij je school)

 

Handleidingen test- en meetapparatuur

Tijdens sommige onderdelen van de Proeve van Bekwaamheid gebruik je test- en meetapparatuur. Bij de Proeven die in het bedrijf worden uitgevoerd zullen de handleidingen van test- en meetapparatuur aanwezig moeten zijn. Als je wilt, kun je deze bestuderen. Dan weet je alvast wat je kunt verwachten. Maar je hoeft de handleidingen niet uit je hoofd te leren: je mag er tijdens de Proeve ook gewoon dingen in opzoeken.

 

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid

Tijdens de Proeve van Bekwaamheid gebruikt de examinator een beoordelingsformulier. Aan de hand hiervan bepaalt hij of je slaagt. Jouw school heeft een blanco exemplaar van het beoordelingsformulier. Vraag hierom en bestudeer het goed. Dan weet je waar de examinator op gaat letten. Hier kun je je dan op voorbereiden.

 

Regels

Als je een Proeve van Bekwaamheid aflegt, moet je je aan de regels van IBKI houden. In de Regeling Proeve van Bekwaamheid lees je wat je tijdens de Proeve wel en niet mag en moet doen.

 

Heb je dyslexie of een andere beperking die van invloed kan zijn op de Proeve van Bekwaamheid?