Veelgestelde vragen APK-Keurmeester

APK

  • Is het mogelijk vrijstelling te krijgen van het verplichte examen APK-bevoegdheidsverlenging als je ouder bent dan bijvoorbeeld 60 jaar?
  • Volgens de geldende regelgeving is vastgelegd dat: ‘Nadat de bevoegdheid voertuigen aan een keuring te onderwerpen is verleend, dient de keurmeester iedere twee jaar een toets met goed gevolg af te leggen’. Dit is het examen APK-bevoegdheidsverlenging. Iedere keurmeester dient, ongeacht de leeftijd of andere redenen, steeds voldoende op de hoogte te zijn van de door de overheid opgestelde geldende regelgeving.

    Er worden dan ook geen uitzonderingen gemaakt ook niet voor bepaalde leeftijden of ervaringsjaren. Dit zou ook niet kunnen vanwege gelijke behandeling.