Veelgestelde vragen Corona (APK)

In de onderstaande lijst vindt u antwoorden op mogelijke vragen die bij u leven naar aanleiding van de maatregelen die IBKI heeft getroffen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Onderstaande vragen en antwoorden zullen regelmatig worden bijgewerkt. Houd er rekening mee dat antwoorden ook kunnen wijzigen door nieuwe maatregelen of inzichten.

 

“Door corona kunt u problemen ondervinden met het tijdig verlengen van uw rijbewijs. De Rijksoverheid heeft hiervoor regels opgesteld om de rijvaardigheid van u (tijdelijk) te waarborgen, ook als dit rijbewijs is verlopen. Deze belangrijke informatie kunt u hier teruglezen.

Voor deelname aan een examen dient u zich altijd te legitimeren met een geldig ID-bewijs. Het verlopen rijbewijs is nu echter geen geldig bewijs meer voor de ID-controle. Om toch toegang te krijgen tot het examen, dient u zich te legitimeren met een ander geldig ID-bewijs (Paspoort/Identiteitsbewijs). Indien u dit niet kunt overleggen, zal u de toegang tot het examen worden ontzegd.

 

Vraag Antwoord
Algemeen:
IBKI past de tijdelijke voorwaarden voor kosteloos verschuiven of annuleren van examens aan.
De inschrijfvoorwaarden van IBKI stellen dat bij een verschuiving of annulering van een examen binnen 14 dagen vóór de examendatum de examenkosten voor rekening van de kandidaat komen. Om het besmettingsrisico te beperken, heeft IBKI vanwege corona een uitzondering gemaakt op die bepaling: bij klachten die konden wijzen op coronabesmetting was een verschuiving of annulering altijd kosteloos.
Inmiddels is de testcapaciteit zodanig opgeschaald dat die algemene coulance niet meer nodig is. Binnen de termijn van 14 dagen vóór de examendatum is kosteloos annuleren of verschuiven met ingang van 1 april 2021 alleen nog maar mogelijk wanneer een testuitslag wordt overlegd.
Hiermee wil IBKI bereiken dat zo veel mogelijk capaciteit beschikbaar blijft voor het inlopen van de achterstanden bij de examens als gevolg van de lockdown.
Toepassing
De inschrijfvoorwaarden van IBKI voor de kosten van annuleren en verschuiven van examens zijn van toepassing met uitzondering van de volgende situaties:
Testuitslag overlegd en positief (= besmet)
Wanneer de afspraakbevestiging en de positieve testuitslag uiterlijk op de dag van het examen door IBKI is ontvangen, is een annulering of verschuiving kosteloos.
Getest op de examendag of verplicht in quarantaine; testuitslag positief (= besmet) of negatief (= niet besmet)
Wanneer de test – volgens de afspraakbevestiging en de testuitslag – heeft plaatsgevonden op de examendag, is een annulering of verschuiving kosteloos. Wij vragen bij de afmelding om uw uitslag en uw afspraakbevestiging waar uw naam in staat. Dus niet kosteloos wanneer:

  • De kandidaat geen testuitslag wil of kan overleggen;
  • De kandidaat zich achteraf afmeldt.

IBKI zal de gegevens alleen gebruiken voor het correct verwerken van de annulering of verschuiving en de gegevens niet opslaan.

Door corona kunt u problemen ondervinden met het tijdig verlengen van uw rijbewijs. De Rijksoverheid heeft hiervoor regels opgesteld om de rijvaardigheid van u (tijdelijk) te waarborgen, ook als dit rijbewijs is verlopen. Deze belangrijke informatie kunt u hier teruglezen. Voor deelname aan een examen dient u zich altijd te legitimeren met een geldig ID-bewijs. Het verlopen rijbewijs is nu echter geen geldig bewijs meer voor de ID-controle. Om toch toegang te krijgen tot het examen, dient u zich te legitimeren met een ander geldig ID-bewijs (Paspoort/Identiteitsbewijs). Indien u dit niet kunt overleggen, zal u de toegang tot het examen worden ontzegd.
Wat gebeurt er met mijn bevoegdheid wanneer deze verloopt omdat IBKI het examen heeft geannuleerd en/of uitgesteld vanwege de lockdown? IBKI stelt alles in het werk om te voorkomen dat APK-keurmeesters en Tachograaftechnici hinder ondervinden in het tijdig verlengen van hun bevoegdheid.
Elke keurmeester, waarvan als gevolg van de nieuwe maatregelen de APK-bevoegdheid verloopt tussen 01 december 2020 en vóór 01 juni 2021, krijgt een verlenging van vier maanden. Dit doet IBKI, de keurmeester hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen.
Mijn bevoegdheid is al een keer verlengd door IBKI. Kan/mag zij dit een 2e keer doen? Het is onwaarschijnlijk dat een eerdere verlenging nog loopt. In die onwaarschijnlijke gevallen zal IBKI maatwerk leveren.
Door annulering van mijn examen Keurmeester verloopt de geldigheidstermijn van mijn VOG. Moet ik nu een nieuwe VOG aanvragen? Nee, in dat geval hoeft u geen nieuwe VOG aan te vragen.
Welke maatregelen heeft IBKI allemaal genomen? Lees hiervoor het extra APK bericht.
Kan ik gebruik maken van de kantine/wachtruimte? Nee. De kantine/wachtruimte is gesloten. Deelnemers worden rechtstreeks ontvangen in de examenruimtes. Bij pauzes dient u de examenruimte te verlaten en buiten (of in de auto) te wachten tot het examen weer begint. Zorg dus voor passende kleding welke afgestemd is op de geldende weersomstandigheden van uw examendag.
Wat als ik tijdens mijn examen geen mondkapje kan dragen? Hier vindt u informatie wie uitgezonderd is van de plicht om een mondkapje te dragen en hoe zij dit kunnen aantonen.