Veelgestelde vragen Keurmeester camper/caravanbedrijven

 • Waarom is de WRM-praktijkbegeleiding zo duur?
 • Eén praktijkbegeleiding bestaat uit één lesuur met een leerling (minimaal 50 minuten, maximaal 80 minuten). Inclusief voorgesprek en uitslag geven duurt een praktijkbegeleiding maximaal 110 minuten. Dit is voor alle certificaatcategorieën gelijk. In principe is het start- en eindpunt een IBKI-locatie (Nieuwegein, Best, Zwolle, Dordrecht of Zaandam) of een andere geschikte locatie in de les-regio van de rijinstructeur. Dat is een bewuste keuze vanuit een klantgericht perspectief, zo wordt ook de eigen lessituatie het meest benaderd. Dit betekent ook, dat één praktijkbegeleiding inclusief reistijd heen en terug van de beoordelaar 2,5 á 3 uur duurt. Uiteraard zijn ook alle andere activiteiten in het examentarief verwerkt. Dat betreft de planning van examens, het bijhouden van het register, het verzenden van de examenresultaten en WRM-certificaten, de ontwikkeling van de examens, het opleiden en begeleiden van examinatoren, de afstemming met de branche, de nu actuele evaluatie van de WRM, enzovoorts. Anders dan de examinatoren mogelijk zouden wensen, ontvangen zij slechts een bescheiden vergoeding voor hun inzet en de reiskosten.
  Alle WRM-examentarieven van IBKI worden vooraf goedgekeurd door de minister van Infrastructuur en Milieu, waarbij er scherp op gelet wordt dat ze kostendekkend zijn, maar ook niet meer dan dat.
  U vergelijkt de WRM-examentarieven met het CBR-examentarief. Examenduur, schaalgrootte van de examens en locatie verschillen sterk. Daarbij komt dat in principe elke individuele aanvraag voor praktijkbegeleiding door IBKI wordt ingedeeld, ook als dit betekent dat een beoordelaar maar één beoordeling op een dag doet, die hij dus niet kan combineren met andere beoordelingen.

 • Ik heb een wijziging in mijn stage-uren.
 • We nemen per mail of per telefoon geen wijzigingen aan. Alles dient u online via Mijn IBKI  in het systeem aan te passen.

  Wijzigingen van locatie, stagementor of leerling kan tot 3 uur van te voren.
  Datum of tijd kan en mag u niet aanpassen. Dit wordt gezien als een nieuwe les.

  Een nieuwe les dient 3 dagen van te voren ingevuld te worden. Dus op maandag kan je pas een les opgeven voor vrijdag (er dienen 3 dagen tussen te zitten) het systeem keurt vanzelf een uur af of keurt de les goed.

  Let op wanneer u een wijziging toepast vervalt de oude les en maakt het systeem hiervoor een nieuwe les aan en dus ook een nieuw handtekeningformulier. Vergeet deze niet uit te printen!

 • Wat moet ik op de examendag zelf meenemen?
 • Op de examendag zelf moet u bij zich hebben:
  – de uitnodiging voor het examen
  – uw rijbewijs als legitimatiebewijs.
  – schrijfgerei naar keuze (balpen, vulpen, enzovoort)
  Let op: Soms moet u voor het betreffende examen nog examenspecifieke zaken meenemen. Dat leest u in de uitnodiging. Uw opleider is hiervan ook op de hoogte, hij kan dit terugvinden in de examenreglementen, met name art. 8 van het Algemene deel examenreglement.

 • Moet ik over een diploma beschikken voor het verrichten van werkzaamheden aan een auto-airco?
 • Ja, voor het terugwinnen van f-gassen uit de auto-airco moet men beschikken over een in Nederland erkend diploma “Terugwinnen mobiele airco’s” of certificaat f-gassen.
  Hierbij wordt onder ‘terugwinnen’ verstaan: het verzamelen en opslaan van koudemiddel tijdens:

  – het onderhoud aan de mobiele airco-installaties in het voertuig, of
  – voorafgaand aan de demontage van (een deel van) de mobiele airco-installaties uit het voertuig.

 • Waarom moet ik op het examen van een differentieel de lager voorspanning meten terwijl dat in de praktijk nooit voorkomt?
 • Deze specifieke werkorder komt inderdaad niet vaak voor en het is goed mogelijk dat jij als beginnend beroepsoefenaar dit nog nooit op een werkorder bent tegengekomen. Maar ook al heb je deze specifieke klus nog nooit onder handen gehad, toch zou je als beginnend beroepsoefenaar op EAT niveau met onderstaande kennis en vaardigheden deze klus moeten kunnen klaren. De kennis en vaardigheden die je voor deze opdracht moet beheersen en die volgens de kwalificatie eisen aan jouw opleiding worden gesteld zijn:

  – Kunnen werken volgens fabrieksvoorschriften.(aanwezig bij de opdracht!).
  – Kennis hebben van en kunnen omgaan met meetinstrumenten zoals schuifmaat, meetklok of schroefmaat.
  – Kunnen rekenen met decimale getallen om hieruit de afstelling te kunnen bepalen.
  – Kennis hebben van de werking van het differentieel. En deze kennis gebruiken bij het de- en monteren van deze complexe mechanische constructie.

 • Waarom moet ik op het examen een aparte kabelboom maken? Dit kan voor een koplamp of wissermotor zijn. Dat komt in de werkplaats toch nooit voor?
 • Ook hier geldt dat de opdracht vooral bedoeld is om als beginnend beroepsoefenaar te laten zien dat je onderstaande kennis en vaardigheden die volgens de kwalificatie eisen aan jouw opleiding worden gesteld voldoende beheerst. Wat je voor deze opdracht nodig hebt is:

  – Kennis van de werking van elektrische systemen in de auto.
  – Elektrische bedradingschema’s kunnen lezen en interpreteren.
  – Door meten met een multimeter de functies van de bestaande bedrading kunnen achterhalen.
  – Een stekkerverbinding kunnen maken met behulp van een moment-tang, on-geïsoleerde connectoren, kunststof stekkerblokken en verschillende draadkleuren.

 • Waarom moet ik op examen kunnen uitlijnen? Dit wordt toch meestal uitbesteed door werkplaatsen?
 • Hieronder vind je enkele kwalificaties die binnen de autobranche verwacht worden van een beginnend beroepsoefenaar bij het stellen van een mechanische diagnose. Dit zijn o.a.:

  – Kunnen werken volgens fabrieksvoorschriften.(aanwezig bij de opdracht!)
  – Bij diagnose aan een (onderdeel van een) auto verantwoord gebruik kunnen maken van meet, test -en diagnoseapparatuur en (hulp)middelen.
  – Correct en vaardig de benodigde reken- en meetkundige handelingen kunnen verrichten.
  – Logische conclusies kunnen trekken uit de verkregen meetgegevens. Voor- en nadelen kunnen afwegen om tot een juist reparatie advies te komen.

  Deze kwalificaties worden getoetst bij de uitvoering van de opdrachten. Het zou niet mogen uitmaken of deze reparaties en/of diagnoses uit andere opdrachten bestaan, zolang de vereiste kwalificatie eisen maar overeenkomen.

  Met de eerder genoemde kennis en vaardigheden, zou je deze en andere vergelijkbare opdrachten op het examen zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. Daarop is de beoordeling gebaseerd.
  (Zie voor speciale vaardigheden die vereist worden voor het EAT examen ook het document Speciale technische vaardigheden).

 • Waarom moet ik op het examen diagnose stellen aan zuigers en cilinders terwijl dat alleen in een revisiebedrijf gebeurd?
 • Hieronder vind je enkele kwalificaties die binnen de autobranche verwacht worden van een beginnend beroepsoefenaar bij het stellen van een mechanische diagnose. Dit zijn o.a.:

  – Kunnen werken volgens fabrieksvoorschriften.(aanwezig bij de opdracht!)
  – Bij diagnose aan een (onderdeel van een) auto verantwoord gebruik kunnen maken van meet, test -en diagnoseapparatuur en (hulp)middelen.
  – Correct en vaardig de benodigde reken- en meetkundige handelingen kunnen verrichten.
  – Logische conclusies kunnen trekken uit de verkregen meetgegevens. Voor- en nadelen kunnen afwegen om tot een juist reparatie advies te komen.

  Deze kwalificaties worden getoetst bij de uitvoering van de opdrachten. Het zou niet mogen uitmaken of deze reparaties en/of diagnoses uit andere opdrachten bestaan, zolang de vereiste kwalificatie eisen maar overeenkomen.

 • Hoe zit het met de geldigheid van het vroegere Keurmeester certificaat?
 • De geldigheidsduur van het Keurmeester certificaat was vijf jaar. Geldigheid van het heroriëntatie certificaat (oorspronkelijk twee jaar) is in 2014 verlengd tot vijf jaar. Dus heeft u een certificaat in 2013 of later behaald, dan is dit in 2017 nog geldig. Toch kunt u er voor kiezen om de intredetoets te doen om te kijken hoe het er met uw kennis voor staat. Eventueel kunt u zich daarna inschrijven voor een training op het gebied waar u zich in wilt opfrissen.

  Kortom: alle vroegere certificaten zijn vijf jaar geldig. Vanaf nu geldt voor alle nieuw uit te geven certificaten een geldigheid van drie jaar.

  Als het goed is, heeft u een IBKI login (gebruikersnaam en wachtwoord). In dat geval kunt u via ‘Mijn IBKI’ inloggen en uw gegevens bekijken. Lukt dat niet, stuur dan een e-mail naar info@ibki.nl.

 • Mijn Keurmeester certificaat is bijna verlopen. Zijn er ook heroriëntatie examens?
 • Er zijn geen speciale examens meer voor bestaande Keurmeesters. Alle twee de examens moeten met succes worden afgelegd om de titel Specialist keuring en onderhoud aanhangwagen te blijven dragen. We adviseren om ook de intredetoets te doen en zo te kijken of u ook één van de vakgerichte trainingen zou moeten volgen. En doe de examentraining, waarin u wordt bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en wettelijke eisen.

 • Wat is de waarde van het aparte BKS certificaat Airco-2?
 • De branche hecht er veel waarde aan dat personeel voldoende deskundig is om alle voorkomende werkzaamheden aan auto-airco’s te kunnen uitvoeren. Denk hierbij o.a. aan het diagnose stellen, het vacumeren, het afpersen, het detecteren van een lekkage en het vullen van de airco. Werkzaamheden die voorheen alleen voorbehouden waren voor de STEK auto-airco-monteur.
  Hiervoor heeft de branche in samenwerking met IBKI het  Airco 2 certificaat ontwikkeld.
  Het is mogelijk om het examen f-gassen en Airco-2 op hetzelfde moment af te leggen.
  Omdat het examen f-gassen een wettelijk examen is,  wordt het resultaat van dit examen gescheiden van het niet-wettelijke deel van het examen.

 • Hoe zit het met de geldigheid van het vroegere Keurmeester certificaat?
 • De geldigheidsduur van het Keurmeester certificaat was vijf jaar. Geldigheid van het heroriëntatie certificaat (oorspronkelijk twee jaar) is in 2014 verlengd tot vijf jaar. Dus heeft u een certificaat in 2013 of later behaald, dan is dit in 2017 nog geldig. Toch kunt u er voor kiezen om de intredetoets te doen om te kijken hoe het er met uw kennis voor staat. Eventueel kunt u zich daarna inschrijven voor een training op het gebied waar u zich in wilt opfrissen.

  Kortom: alle vroegere certificaten zijn vijf jaar geldig. Vanaf nu geldt voor alle nieuw uit te geven certificaten een geldigheid van drie jaar.

 • Ik ben nog in het bezit van een diploma van STEK. Moet ik dan ook het certificaat f-gassen behalen?
 • In 2010 is Rijkswaterstaat gestart met de campagne om STEK-diploma’s in te wisselen voor een diploma Koelinstallaties categorie I of diploma Terugwinnen mobiele airco’s.
  Deze regeling is per 1 december 2015 beëindigd, na deze datum zal opnieuw examen afgelegd moeten worden!
  Zonder een f-gassencertificaat mag u geen terugwinwerkzaamheden uitvoeren en loopt u het risico op sancties van IenW Inspectie bij dergelijke werkzaamheden.
  U vindt alle informatie op de website van de overheid.

 • Is het oude STEK-diploma nog geldig nadat ik deze heb ingewisseld?
 • Ja, ook in de toekomst kan een monteur hiermee aantoonbaar maken dat hij in het verleden uitgebreider is geëxamineerd ten opzichte van iemand met alleen een diploma “Terugwinnen mobiele airco’s” zonder het BKS Airco 2 certificaat.
  Monteurs in het bezit van een oud volledig STEK-diploma zijn dus niet zondermeer verplicht om het nieuwe examen voor het BKS Airco 2 certificaat af te leggen.

 • Mijn Keurmeestercertificaat is bijna verlopen. Zijn er ook heroriëntatie examens?
 • Er zijn geen speciale examens meer voor bestaande Keurmeesters. Alle drie de examens moeten met succes worden afgelegd om de titel Specialist keuring en onderhoud caravan te blijven dragen. We adviseren om ook de intredetoets te doen en zo te kijken of u ook één van de vakgerichte trainingen zou moeten volgen. Het is daarnaast ook verstandig om de examentraining te volgen. Daarin wordt u bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en wettelijke eisen.

 • Moeten camperbedrijven de opleiding ook volgen?
 • Bedrijven die zich volledig toeleggen op campers, behouden voorlopig de vrijstelling tot de verplichting voor het in dienst hebben van een Keurmeester. Dit staat natuurlijk los van bijvoorbeeld APK-plichten en dergelijken.

 • Wat moet ik op de examendag zelf meenemen?
 • Op de examendag zelf moet u meenemen:

  1.  de uitnodiging voor het examen
  2.  een geldig legitimatiebewijs; bijvoorbeeld uw rijbewijs, paspoort of verblijfsdocument. Voor het laatste document volgen wij het document ‘Nederlandse documenten voor vreemdelingen’, dat u kunt downloaden op www.ind.nl bij ‘Brochures, downloaden’.
  3. schrijfgerei naar keuze (balpen, vulpen, enzovoort)

  Let op: Soms moet u voor het betreffende examen nog examenspecifieke zaken meenemen. Dat leest u in de uitnodiging.

 • Het theorie-examen wordt per computer afgenomen. Wat nu als er een storing optreedt?
 • Als er onverhoopt een storing optreedt en deze is niet binnen 15 minuten te verhelpen, dan zal het examen volledig schriftelijk afgelegd moeten worden.
  Betreft het een computerstoring, die snel verholpen is, dan wordt de computer weer opgestart en het examen wordt voortgezet. Alle gegeven antwoorden en andere gegevens, zoals de door de kandidaat al gebruikte tijd worden steeds direct opgeslagen. Deze gegevens zijn dus niet verloren.

 • Waar kan ik met mijn opmerkingen terecht?
 • Wij doen ons uiterste best om de kwaliteit van onze producten en diensten zo hoog mogelijk te houden. Indien u nog vragen of opmerkingen hebt horen wij dat graag.
  Verstuur uw vraag of opmerking via info@ibki.nl en u krijgt zo snel mogelijk antwoord.

 • Is het mogelijk vrijstelling te krijgen van het verplichte examen APK-bevoegdheidsverlenging als je ouder bent dan bijvoorbeeld 60 jaar?
 • Volgens de geldende regelgeving is vastgelegd dat: ‘Nadat de bevoegdheid voertuigen aan een keuring te onderwerpen is verleend, dient de keurmeester iedere twee jaar een toets met goed gevolg af te leggen’. Dit is het examen APK-bevoegdheidsverlenging. Iedere keurmeester dient, ongeacht de leeftijd of andere redenen, steeds voldoende op de hoogte te zijn van de door de overheid opgestelde geldende regelgeving.

  Er worden dan ook geen uitzonderingen gemaakt ook niet voor bepaalde leeftijden of ervaringsjaren. Dit zou ook niet kunnen vanwege gelijke behandeling.

 • Binnen EVP wordt gewerkt met een zogenaamd portfolio. Wat is dat eigenlijk?
 • Een portfolio is een persoonlijke (soms digitale) map waarin je beschrijft wat je kan, waaruit dat blijkt en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. Een portfolio dient twee doelen:
  • Je kunt laten zien wat je hebt geleerd en wat je in je mars hebt.
  • Het helpt je om na te denken (reflecteren) over wat je bereikt hebt en wat je in de komende tijd wilt leren.

 • Hoe lang duurt een EVP-traject?
 • Dat is een beetje afhankelijk van jezelf. Als je eens goed gaat zitten voor het invullen van jouw portfolio en de scan en vragenlijst, dan ben je binnen enkele uren klaar. Al met al zou een EVP binnen een week kunnen zijn afgerond als jouw planning en die van je begeleider het toelaten. Dus ben je vlot, dan kun je ook snel over jouw ErVaringsProfiel beschikken.

 • Wat is het verschil tussen EVP en EVC?
 • EVP staat voor ErVaringsProfiel, EVC voor ErVaringsCertificaat. Bij EVP breng je jouw ervaring en competenties in beeld. Bij EVC gaat een assessor (een beoordelaar) die ervaring en competenties officieel “erkennen”. Als jouw ervaring officieel erkend wordt dan kun je op basis van het certificaat wat je dan krijgt in sommige gevallen zelfs (verkort) een diploma behalen.

 • Moet ik de kosten voor een EVP zelf betalen?
 • Niet per se. Meestal betaalt de werkgever het EVP-traject. Ook omdat hij vaak voor subsidie in aanmerking komt en dus veel minder voor jouw EVP-traject betaalt dan jij zelf zou doen. Vraag aan je werkgever of hij/zij het goed vindt dat jij zo’n traject volgt. In de meeste gevallen is het antwoord “ja”.

 • Wat moet ik zoal doen bij een EVP-traject?
 • Tijdens een EVP-traject ga je onder begeleiding van je begeleider je portfolio vullen met ‘bewijzen’ van je ervaring en van wat je allemaal kunt. Je begeleider zal je uitleggen wat je daarvoor precies moet doen en hoe je dat moet doen. Aan het einde van je EVP-traject stelt de begeleider een rapportage op. Nog voordat het traject afgesloten wordt krijg je de rapportage eerst te zien. Je kunt dan nog eventueel wat aan je portfolio toevoegen als je dit tijdens het EVP-traject zelf vergeten bent.

 • Aan wie stel ik mijn vragen over EVP?
 • Je begeleider is het eerste aanspreekpunt voor je vragen. Op het moment dat je begint met het EVP-traject zal je begeleider veel over EVP en de stappen uitleggen. Je kunt dan al veel vragen die je hebt aan hem stellen. Tijdens de rest van het traject kun je uiteraard ook bij je begeleider voor vragen terecht.

 • Word ik tijdens een EVP-traject ook beoordeeld?
 • Nee, tijdens een EVP-traject bouw je aan je portfolio: een soort CV waarin je aangeeft op welke gebieden je ervaring hebt en wat je kunt. Maar ook waarin je vertelt wat je wil gaan doen (ambitie). Je begeleider kijkt weliswaar naar je portfolio maar geeft hier geen oordeel over. Wat hij wel doet is je een advies geven of een EVC-traject interessant voor je is.

 • Hoe kan ik mij voorbereiden voor een EVP-traject?
 • Vooraf is het belangrijk dat je alle bewijsstukken die iets zeggen over wat je kunt en waar je ervaring mee hebt, al gaat verzamelen. Dit kunnen diploma’s of certificaten zijn die iets met je werk te maken hebben (dus geen zwemdiploma), maar ook bijvoorbeeld foto’s van je werkplek, eventueel verslagen van beoordelingsgesprekken, verslagen waaruit blijkt dat je in je vrije tijd vrijwilligerswerk doet (zoals in het bestuur zitten van de voetbalvereniging, of je werk als sportcoach op de zondagmiddag), enz. Kortom: alles waarvan jij denkt dat het slim zou zijn om in je portfolio te stoppen. Dat maakt het vullen van het portfolio een stuk gemakkelijker.

 • Wat is mijn relatienummer?
 • Dat is het nummer waarmee u bij IBKI bekend bent. Als u APK keurmeester of WRM Rijinstructeur bent kunt u dit nummer op uw pas vinden. Het relatienummer bestaat uit zes cijfers.

  Als u niet weet wat uw relatienummer is, kunt u contact opnemen met 030 6087766.

 • Wat is mijn gebruikersnaam?
 • Als u uw gebruikersnaam niet zelf (of door uw opleider/werkgever) heeft aangemaakt, is het uw relatienummer.

 • Hoe pas ik mijn wachtwoord aan?
 • Wanneer u eenmaal aangemeld bent bij ‘Mijn IBKI’ kunt u uw wachtoord weer wijzigen door bij ‘profiel’ op ‘wijzigen’ te klikken en kunt u vervolgens uw wachtwoord aanpassen.

 • Hoe kan ik mijn werkgever opgeven als betaler voor mijn examen?
 • U kunt uw werkgever alleen opgeven als betaler als u als medewerker aan het bedrijf gekoppeld bent en als u uw examen langer dan 28 dagen van te voren boekt. Uw werkgever moet namelijk wel de tijd hebben om de betaling van uw examen te accepteren via ‘Mijn IBKI’. Bij het boeken binnen 28 dagen voor het examen moet u het examen dus zelf betalen en kunt u het eventueel declareren bij uw werkgever. Als u toch wilt dat uw werkgever betaalt, kunt u uw werkgever vragen u aan te melden voor het examen.

 • Hoe kan ik mijn geplande examen verschuiven of annuleren?
 • Hiervoor moet u aangemeld zijn bij ‘Mijn IBKI’.
  U gaat dan naar ‘Mijn Examens’ en klikt achter het betreffende examen op ‘verschuiven/annuleren’.

  Bij een verschuiving/omboeking op de veertiende (14e) dag of binnen veertien (14) dagen voor de Examendatum is het volledige Examentarief verschuldigd. De Aanvrager dient de reeds ontvangen
  factuur te voldoen en ontvangt voor de nieuwe aanmelding een nieuwe factuur

  Aan een annulering tot dertig (30) dagen voor de Examendatum zijn geen kosten verbonden.
  Bij een annulering op de dertigste (30e) dag of binnen dertig (30) dagen voor de Examendatum is het volledige Examentarief verschuldigd.

  Let op, het systeem geeft tijdens het verschuiven of annuleren aan of u kosten krijgt, dit staat boven in het scherm.
  U dient akkoord te geven voor de verschuiving of annulering anders verschuift of annuleert u geen examens.

 • Hoe moet ik als werkgever inloggen bij Mijn IBKI?
 • U moet zich daarvoor eerst registreren als werkgever.

  Let erop bij het registreren als werkgever dat u bij ‘bedrijf’ zoekt naar uw bedrijf. Dit is hoogstwaarschijnlijk al bekend bij ons.

  U kunt het beste zoeken met uw debiteuren nummer of anders de postcode van het bedrijf.

 • Hoe schrijf ik een medewerker in voor een examen?
 • U moet zich daarvoor aanmelden bij ‘Mijn IBKI’ als werkgever (eerst registreren) en kiezen voor ‘aanmelden’ (onder Examens). Er volgt dan een stappenplan dat u moet doorlopen om de medewerker aan te melden voor een examen.

 • Waarom kan ik mijn medewerker niet aanmelden voor een examen?
 • Als de betreffende persoon in het systeem niet aan uw bedrijf is gekoppeld als medewerker kunt u geen examen voor deze persoon aanmelden. Als u de medewerker aan het bedrijf gekoppeld wilt hebben moet u contact opnemen met 030 6087766, optie 4.

 • Stimuleert OOMT ook mijn opleiding?
 • Wil je informatie over ‘Leerlingpremie’ dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet:

  – werken bij een bedrijf dat bij OOMT is aangesloten
  – een praktijkopleidingsovereenkomst hebben
  – een opleiding op niveau 2, 3 of 4 doen
  – in het eerste of tweede jaar van de opleiding zitten

 • Moet ik me legitimeren?
 • Ja, u dient voor een toetsmoment een origineel en geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of geldig verblijfsdocument voor vreemdelingen) te kunnen overleggen.