Veelgestelde vragen f-gassen

Airco

 • Moet ik over een diploma beschikken voor het verrichten van werkzaamheden aan een auto-airco?
 • Ja, voor het terugwinnen van f-gassen uit de auto-airco moet men beschikken over een in Nederland erkend diploma “Terugwinnen mobiele airco’s” of certificaat f-gassen.
  Hierbij wordt onder ‘terugwinnen’ verstaan: het verzamelen en opslaan van koudemiddel tijdens:

  – het onderhoud aan de mobiele airco-installaties in het voertuig, of
  – voorafgaand aan de demontage van (een deel van) de mobiele airco-installaties uit het voertuig.

 • Wat is de waarde van het aparte BKS certificaat Airco-2?
 • De branche hecht er veel waarde aan dat personeel voldoende deskundig is om alle voorkomende werkzaamheden aan auto-airco’s te kunnen uitvoeren. Denk hierbij o.a. aan het diagnose stellen, het vacumeren, het afpersen, het detecteren van een lekkage en het vullen van de airco. Werkzaamheden die voorheen alleen voorbehouden waren voor de STEK auto-airco-monteur.
  Hiervoor heeft de branche in samenwerking met IBKI het  Airco 2 certificaat ontwikkeld.
  Het is mogelijk om het examen f-gassen en Airco-2 op hetzelfde moment af te leggen.
  Omdat het examen f-gassen een wettelijk examen is,  wordt het resultaat van dit examen gescheiden van het niet-wettelijke deel van het examen.

 • Ik ben nog in het bezit van een diploma van STEK. Moet ik dan ook het certificaat f-gassen behalen?
 • In 2010 is Rijkswaterstaat gestart met de campagne om STEK-diploma’s in te wisselen voor een diploma Koelinstallaties categorie I of diploma Terugwinnen mobiele airco’s.
  Deze regeling is per 1 december 2015 beëindigd, na deze datum zal opnieuw examen afgelegd moeten worden!
  Zonder een f-gassencertificaat mag u geen terugwinwerkzaamheden uitvoeren en loopt u het risico op sancties van IenW Inspectie bij dergelijke werkzaamheden.
  U vindt alle informatie op de website van de overheid.

 • Is het oude STEK-diploma nog geldig nadat ik deze heb ingewisseld?
 • Ja, ook in de toekomst kan een monteur hiermee aantoonbaar maken dat hij in het verleden uitgebreider is geëxamineerd ten opzichte van iemand met alleen een diploma “Terugwinnen mobiele airco’s” zonder het BKS Airco 2 certificaat.
  Monteurs in het bezit van een oud volledig STEK-diploma zijn dus niet zondermeer verplicht om het nieuwe examen voor het BKS Airco 2 certificaat af te leggen.