Duplicaat en/of branchepaspoort aanvragen

Een duplicaat kost € 25,00 (exclusief BTW). Onvolledig ingevulde formulieren en formulieren waarvan de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen.

Let op: in een aantal gevallen moet u bijlagen meezenden. Alle informatie daarover en de stap naar uw aanvraag kunt u bij de toelichting vinden.

Aanvragen Duplicaten

1Aanvragen duplicaat
2Gegevens