Duplicaat en/of branchepaspoort aanvragen

Een duplicaat kost € 25,00 (exclusief BTW). Onvolledig ingevulde formulieren en formulieren waarvan de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen.

Let op: in een aantal gevallen moet u bijlagen meezenden. Alle informatie daarover en de stap naar uw aanvraag kunt u bij de toelichting vinden.

Aanvragen Duplicaten

1 Aanvragen duplicaat
2 Gegevens
 • Hier kunt u duplicaten aanvragen. Duplicaten van waardedocumenten die zijn afgegeven vóór 1 januari 1997 kunnen we niet altijd verstrekken, doordat gegevens verloren kunnen zijn gegaan bij de overstap naar nieuwe systemen.
  Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via 030-6087766.


  IBKI
  t.a.v. Klanten Contact Team
  Postbus 2360
  3430 DV Nieuwegein