Waar kan ik mijn Nederlandse en/of buitenlandse diploma’s laten waarderen?

 

Dat kan bij verschillende instanties:

  1. Het IcDW (Informatiecentrum Diploma Waardering), zie www.idw.nl
  2. De AOB’s (Regionale Adviesbureaus voor Opleiding en Beroep)