Informatie en tips voor examenkandidaten

 

Algemeen

 • Breng op uw examendag in elk geval mee:
  • uw uitnodiging
  • pen
  • alle bescheiden die in uw uitnodiging worden genoemd, bijvoorbeeld een geldig rijbewijs, paspoort of verblijfsdocument als legitimatiebewijs. Voor het verblijfsdocument volgt IBKI het document ‘Nederlandse documenten voor vreemdelingen’. Dit formulier kunt u downloaden op website www.ind.nl.
 • Tijdens het examen moet uw mobiele telefoon uit staan en mag niet op tafel liggen.
 • Als er klad- of schrijfpapier of een rekenmachine nodig zijn, zorgt de examencommissie hiervoor.
 • U mag tijdens het examen geen woordenboek gebruiken. We verwachten dat u de Nederlandse taal zodanig beheerst dat u de examenopgaven goed kunt begrijpen.
 • U mag tijdens het examen geen contact hebben met medekandidaten: niet praten, geen tekens etc.
 • De examencommissie let op de beschikbare tijd; houd zelf ook in de gaten hoeveel tijd u nog over hebt.
 • Ga niet met de examencommissie in discussie over de kwaliteit van de opgaven of het verloop van het examen. U kunt bij IBKI schriftelijk een klacht indienen, bij voorkeur via info@ibki.nl. Vertel wel aan de examencommissie dat u dit gaat doen, dan wordt dit in het examenverslag gezet. De examencommissie zal onregelmatigheden en onjuistheden in het examenverslag opnemen.
 • U kunt de door u gemaakte toets of uitwerkingen na afloop van het examen niet inzien.
 • In het examenreglement staan regels over de examenopzet, beoordeling, grens voldoende/onvoldoende en dergelijke.

 

Theorie-examens

 • Controleer of de toets volledig is, met alle opgaven en antwoordformulier.
 • Bij het examen mogen alleen de toets, pen en rekenmachine van IBKI op tafel liggen.
 • Steek uw hand op als u een vraag wilt stellen. De toezichthouder zal u echter geen uitleg of interpretatie geven als u een opgave niet begrijpt. Hij mag niet in eigen woorden de opgave aan u vertellen.
 • Zet bij meerkeuzevragen steeds één antwoord op het antwoordblad. Twee antwoorden bij  één vraag wordt fout gerekend.
 • Zet op het in te leveren toets materiaal altijd duidelijk uw naam, datum, plaats en eventueel examennummer. Maak het antwoordblad niet los van de toets.
 • Lever de complete toets in bij de toezichthouder voordat u de zaal uitgaat.

 

Examens afgenomen in praktijkhal

 • Tijdens een praktijkexamen moet u veiligheidsschoenen dragen, vergeet deze niet!
 • Werkkleding is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. In elk geval moet u beschermende kleding dragen. Deze kleding moet u aantrekken voordat het examen begint. Hiervoor is een kleedruimte beschikbaar.
 • De examencommissie stelt een veiligheidsbril en gehoorbescherming beschikbaar.
 • Zie voor WRM-praktijkexamens uw uitnodigingsbrief

Let op: indien u voor meerdere kerntaken uitgenodigd bent, lees dan ook de andere uitnodigingsbrieven zodat u niet te laat voor uw examen komt!