Kom ik in aanmerking voor een aangepast examen?

 

Indien een ROC deelnemers aanmeldt, waarbij sprake is van een beperking, bijvoorbeeld dyslexie, faalangst of een lichamelijke beperking, kan dit een probleem opleveren bij het afnemen van een praktijkexamen. De verantwoordelijkheid voor het toekennen van een aanpassing op basis van een beperking ligt bij het ROC. Het ROC geeft bij de examenaanmelding aan welke aanpassing een deelnemer nodig heeft. IBKI beoordeelt of de aanpassing past binnen de kaders van de examenregeling en of het niveau van de proeve gelijk blijft. Het beoordelen van een deskundigenverslag rondom de beperking van de deelnemer is aan het ROC.

 

Hoe te handelen

Het verzoek voor een aangepaste proeve kunt u tijdens de aanmelding kenbaar maken in de boekingstool Mijn IBKI. Ook kunt u het onderstaande formulier gebruiken om aan IBKI kenbaar te maken dat uw deelnemer een aanpassing in zijn examen nodig heeft.

IBKI verzoekt u om deelnemers voor een aangepaste proeve zoveel als mogelijk in de laatste examenronde te boeken. Dat geeft iets meer ruimte indien meer examentijd nodig is of de mate van begeleiding meer tijd kost.

 

Verwerking van het verzoek tot een aangepaste proeve door IBKI

Na ontvangst van uw verzoek, krijgt u van IBKI een bevestiging. Hierbij wordt vermeld welke aanpassing IBKI zal uitvoeren en indien afwijkend van uw verzoek hoe we tot een gepaste examenuitvoering voor uw deelnemer kunnen komen. De examenregeling blijft gelden, met uitzondering van de met u overeengekomen aanpassingen.