Toelichting bij aanvragen van duplicaten

Let erop dat u voor het verzenden van dit aanvraagformulier de nodige bijlagen moet meesturen.

 

Branchepaspoort:

Een kopie van het behaalde diploma of certificaat

 

WRM:

Benodigdheden voor het aanvragen van een burger-instructeurscertificaat (politie–>burger):

  • Diploma Politie Rijinstructeur niet ouder dan 6 maanden
  • Kopie geldig rijbewijs

Benodigdheden voor het aanvragen van een burger-instructeurscertificaat (defensie–>burger):

  • Originele verklaring OTCRIJ niet ouder dan 6 maanden
  • Kopie van het civiele rijbewijs