Examentarief Branchespecialist Tweewielers

 

De kosten voor het Branchespecialist Tweewielers examen bedragen € 850,-. ex BTW. OOMT vergoedt de kosten voor OOMT-aangesloten bedrijven volledig. Het kost je dan dus helemaal niets, de BTW buiten beschouwing gelaten. Het OOMT aangesloten bedrijf ontvangt alleen een BTW factuur.