Examentarieven Productkennis Tankstation TOTAL

De kosten voor het volledige examen Productkennis tankstation algemeen/TOTAL bedragen € 79,- ex BTW (inclusief BTW € 95,59).