Examentarieven Productkennis Tankstation TOTAL

De kosten voor het volledige examen Productkennis tankstation algemeen/TOTAL bedragen € 75,- ex BTW (inclusief BTW € 90,75).