Examentarieven Trainer Het Nieuwe Rijden

 

Tarieven (excl. BTW)                                        

            Bedrag

Categorie B

  • Theorietoets

€ 125,50

  • Praktijkrit

€ 162,60

  • Hercertificeringstoets (theorietoets)

€   89,00

Categorie C/D

  • Theorietoets

€  103,00

  • Praktijkrit

€  185,00

  • Hercertificeringstoets (theorietoets)

€    89,00