Examentarieven VNA-Leasing I

 

VNA Examens Tarief exclusief BTW vanaf 01-08-2018 Tarief inclusief BTW vanaf 01-08-2018
IVA-studenten
3 modules op één dag
€ 119,00 € 143,99
VNA lid 1x module € 85,00 € 102,85
VNA lid 2x module € 128,00 € 154,88
VNA lid 3x module € 170,00 € 205,70
VNA niet-lid 1x module € 128,00 € 154,88
VNA niet-lid 2x module € 192,00 € 232,32
VNA niet-lid 3x module € 245,00 € 296,45