Het theorie-examen wordt per computer afgenomen. Wat nu als er een storing optreedt?

Als er onverhoopt een storing optreedt en deze is niet binnen 15 minuten te verhelpen, dan zal het examen volledig schriftelijk afgelegd moeten worden.
Betreft het een computerstoring, die snel verholpen is, dan wordt de computer weer opgestart en het examen wordt voortgezet. Alle gegeven antwoorden en andere gegevens, zoals de door de kandidaat al gebruikte tijd worden steeds direct opgeslagen. Deze gegevens zijn dus niet verloren.