Ik heb de bevoegdheid APK1 zware aanhangwagens (APK1 beperkt). Kan ik deelnemen aan het examen APK-keurmeester lichte voertuigen (APK2)?

Alleen als u het diploma eerste (bedrijfs)autotechnicus heeft of een diploma/certificaat dat gelijkwaardig is aan het diploma eerste (bedrijfs)autotechnicus. Er zijn bij het examen verder geen vrijstellingen mogelijk. Dus niet op grond van uw bevoegdheid APK1 zware aanhangwagens (APK1 beperkt).