Ik heb de bevoegdheid APK1 zware voertuigen. Kan ik deelnemen aan het examen APK-keurmeester lichte voertuigen (APK2)?

Ja, dat kan. Als uw bevoegdheid APK1 nog geldig is, krijgt u vrijstelling van de delen ‘procedures en wettelijke voorschriften’ en van het deel ‘praktijkervaringsvragen’ bij het eerste examen APK-keurmeester lichte voertuigen (APK2).