Ik heb na de cursus bij Innovam een evaluatieformulier ingevuld. Nu krijg ik via e-mail wéér een evaluatieformulier. Dubbelop?

Nee, er is een verschil, ook in vragen. De cursusleider wil graag via het evaluatieformulier weten waar de cursus en de organisatie daaromheen verbeterd kan worden.
Het IBKI, dat onafhankelijk werkt van de Innovamgroep, vraagt u waar de toets/het examen, inclusief de organisatie daaromheen verbeterd kan worden. De vragenlijsten hebben dus ieder een eigen doel.