Waarom worden de examens APK1 (eerste examen en APK-bevoegdheidsverlenging) alleen in Nieuwegein afgenomen?

Om de examens APK1 (zwaar) af te kunnen nemen moeten grote investeringen gedaan worden. Bij afnemen van deze examens op meer plaatsen zou het examentarief een veelvoud van het huidige tarief moeten worden. Dit door de grote investeringen in voertuigen en ruimte en het ‘beperkte’ aantal keurmeesters zware voertuigen.