Verwerken van persoonsgegevens (Privacy Statement)

Gebruik van onze dienst(en)/website(s)

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van IBKI of één van onze websites bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, waaronder maar niet gelimiteerd tot uw e-mail adres. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van IBKI en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en diensten van IBKI. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van IBKI-mailingen altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door IBKI gebruikt. IBKI verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en IBKI.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te schermen, te veranderen of te verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen. Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich altijd afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Bewaartermijn

IBKI bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.