Over IBKI

IBKI ontwikkelt theorie- en praktijkexamens voor de mobiliteitsbranche en voert deze uit. Jaarlijks leggen ruim 50.000 kandidaten examen af bij IBKI. Meer informatie over de activiteiten van IBKI als onderdeel van Examenservices vindt u in het jaarverslag 2021.

IBKI is een handelsnaam van de stichting VAM (Innovam) en functioneert onafhankelijk als het gaat om de ontwikkeling en uitvoering examens. Die onafhankelijkheid wordt gewaarborgd met het [PDF] onafhankelijkheidsprotocol (163kB).

IBKI beschiktĀ over een examenhal van 2000 mĀ². Hier vindt u alle benodigde voertuigen en apparatuur.

Examens_NU_2012-02-17

examens nu

examens toen

examens toen