BKS 2.0

In opdracht van OOMT is in 2005 de BKS ontwikkeld: de Branche Kwalificatie Structuur. De BKS bestaat uit een groot aantal theorie- en praktijktoetsen (BKS-toetsen) die gericht zijn op de mobiliteitsbranche. Door BKS-toetsen af te leggen, kan een branchemedewerker aantonen welke kennis en vaardigheden hij in huis heeft. De oude vorm van de BKS (met toezicht van IBKI) is per september 2016 stopgezet. Aangezien er vanuit de opleiders nog steeds de behoefte bestaat om hun medewerkers te toetsen, heeft IBKI de BKS doorgezet op een andere wijze: BKS 2.0.

BKS 2.0

Wat houdt de BKS 2.0 in?

BKS 2.0

Opleider

Welke BKS 2.0 toesen zijn er beschikbaar?

Beschikbare toetsen

Hoe kan een BKS 2.0 toets aangevraagd worden?

Aanvragen toetsen

Waaraan moet mijn toetslocatie voldoen?

Voorwaarden toetslocatie