Branchemedewerker Basis Scooters

Veel (startende) medewerkers in de scooterbranche hebben nog nooit erkenning gekregen voor hun vakmanschap. De schoolopleidingen, het Ervaringscertiļ¬caat (EVC) en het uitgebreide examen Branchespecialist Scooters sluiten onvoldoende bij hen aan. OOMT heeft daarom als opstap naar Branchespecialist Scooters het examen Branchemedewerker Basis Scooters ontwikkeld. Medewerkers krijgen inzicht in hun talenten, waar ze staan, hoe zij zich als beginnend Scootertechnicus al ontwikkeld hebben en waar ze zich nog verder in kunnen ontwikkelen.

Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden voor het examen?

Aanmelden

Wat kost het examen?

Examentarief

Het examen

Waarom Branchemedewerker Basis Scooters?

Branchemedewerker Basis Scooters

Wat wordt er van mij verwacht tijdens het examen?

Exameninformatie

Hoe lang duurt het examen?

Dagindeling