Branchespecialist Scooters

Veel ervaren medewerkers in de scooter branche zijn hun carriere begonnen zonder gerichte vooropleiding. Inmiddels hebben zij zich door ervaring doorgegroeid tot ervaren monteur. Bovendien vervullen zij vaak meerdere taken in het bedrijf (leidinggeven; klanten te woord staan verkopen of bijvoorbeeld voorraadbeheer). Op dit moment zijn er grote ontwikkelingen in de sector. Het vervoermiddel scooter is bezig aan een grote opkomst. Verkochte scooters worden steeds vaker geleverd met comfort verhogende accessoires en de elektrische scooter wordt ook een gewoon vervoermiddel. Door deze ontwikkelingen heeft de branche steeds meer behoefte aan gekwalificeerd personeel en hierom heeft OOMT het examen branche specialist scooter ontwikkeld. Een examen waarmee ervaren monteurs aantonen over de vaardigheden te beschikken die ervaren monteurs nodig hebben in de steeds professionelere sector. Wanneer een deelnemer één of meerdere kerntaken onvoldoende heeft uitgevoerd kan binnen een halfjaar voor deze delen een herexamen worden afgelegd. Indien niet alle delen binnen de gestelde periode met een voldoende resultaat worden afgelegd, vervallen ook de reeds behaalde kerntaken.

Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden voor het examen?

Aanmelden

Wat kost het examen?

Examentarief

Het examen

Waarom Branchespecialist Scooters?

Branchespecialist Scooters

Wat wordt er van mij verwacht tijdens het examen?

Exameninformatie

Hoe lang duurt het examen?

Dagindeling