REVI (incident management)

Het REVI-examen is een theoretisch examen voor IM (incident management)-hulpverleners, zoals bergers en pechhulpverleners. REVI staat voor Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten. Opdrachtgever van het examen is Rijkswaterstaat. De examinering is uniform bij een aantal exameninstellingen, onder toezicht van de Stichting Examenkamer. IBKI is een van de geaccrediteerde exameninstellingen. De doelstelling van het examen is, dat medewerkers van de bij IM betrokken projectpartners voldoende kennis hebben van de veiligheidsmaatregelen die ze moeten nemen bij incidenten op de weg. Deze projectpartners zijn: Rijkswaterstaat, ANWB, ABNed (Vereniging Autoberging Nederland), VBM (Vereniging Bergings- en mobiliteitsspecialisten), BOVAG, VACO (bedrijfstakorganisatie banden- en wielenbranche) en het OTCRij van het ministerie van Defensie.