Informatie over opstarten WRM-examens

 

Nu het geven van rijinstructie met ingang van 11 mei 2020 weer is toegestaan, mag IBKI haar WRM-activiteiten ook hervatten. Dat is goed nieuws voor alle rijinstructeurs en rijinstructeurs in opleiding!

Concreet houdt dit in dat IBKI met ingang van 25 mei 2020 de theorie-examens (fase 1a en fase 2a en 2b) en de praktische examens fase 1b (praktijkritten eigen rijvaardigheid), fase 1c (bijzondere verrichtingen categorie A), fase 3a (stagebeoordelingen) en praktische begeleidingen weer mag plannen en uitvoeren.

Omdat tijdens er de stagebeoordelingen en praktische begeleidingen meer dan twee personen in het lesvoertuig zitten, mogen deze examens alleen onder strenge voorwaarden worden uitgevoerd. Deze voorwaarden zijn inmiddels uitgewerkt en omgezet in een protocol.

N.B. Gezien alle extra richtlijnen en protocollen waar IBKI zich aan moet houden, kan de wachttijd voor u examen kunt doen langer zijn dan u gewend bent.

 

Examens en praktische begeleidingen

Tot nader bericht zal IBKI:

  • Examens Fase 1a (theorie-examen Theorie van de rijtaak), 2a en 2b (Theorie-examens Lesvoorbereiding en Lesuitvoering) uitsluitend afnemen op zijn locaties te Nieuwegein, Zwolle en Helmond
  • Examen Fase 1b (praktijkrit eigen rijvaardigheid) uitsluitend afnemen op zijn locaties te Nieuwegein, Zaandam, Zwolle, Dordrecht en Best.
  • Examen Fase 1c (bijzondere verrichtingen cat. A) op de locaties in Lelystad en Oosterhout.
  • Examen Fase 3a (stagebeoordeling) afnemen op zijn locaties te Nieuwegein en Zwolle. Ook bestaat de mogelijkheid deze examens af te nemen bij WRM-opleiders en rijscholen (individueel tarief) waar gewerkt kan worden volgens de richtlijnen van het protocol “Veilig blijven werken in tijden van COVID19- Rijschoolbranche” en IBKI-protocollen. Het IBKI-protocol vindt u hier.
  • Praktische begeleiding afnemen op zijn locaties te Nieuwegein en Zwolle. Ook hier bestaat de mogelijkheid deze examens af te nemen bij WRM-opleiders en rijscholen (individueel tarief) waar gewerkt kan worden volgens de richtlijnen van het protocol “Veilig blijven werken in tijden van COVID19- Rijschoolbranche” en IBKI-protocollen. U vindt dit protocol hier.

 

Stagelessen

Met ingang van 11 mei 2020 is ook het geven van stagelessen weer mogelijk. Het geven van deze lessen moet in overeenstemming met het protocol “Veilig blijven werken in tijden van COVID19- Rijschoolbranche” en IBKI-protocollen plaatsvinden, met dien verstande dat drie personen in het lesvoertuig mogen zitten.

Ook mogen stagecontroles weer gepland en uitgevoerd gaan worden. Deze controles zullen anders verlopen dan u gewend bent. Stagiairs die op dit moment stage lopen, stagementoren en WRM-opleiders zullen op de hoogte worden gesteld van de aangepaste werkwijze van de IBKI-stagecontroleurs.