Richtlijnen stagebeoordeling

 

Als u een stagebeoordeling krijgt, moeten de locatie en uw leerling aan vastgestelde richtlijnen voldoen.

 

Richtlijnen locatie

U mag als kandidaat zelf bepalen waar uw stagebeoordeling plaatsvindt. In principe is het start- en eindpunt een online door IBKI aangeboden locatie. U kunt ook een iets duurder individueel examen boeken op een geschikte locatie bij u in de buurt, bijvoorbeeld de stage-rijschool.

De examinator moet op die locatie ongestoord kunnen werken. Hiervoor moet een aparte, voldoende grote ruimte (met tafel en stoelen) aanwezig zijn, zonder verstoring door anderen en/of huisdieren. Woningen waarin een rijschool is gevestigd en locaties met één of meer honden zijn niet geschikt. De locatie moet vanaf 08:00 uur beschikbaar zijn. Neem contact op met IBKI als u twijfelt.

IBKI gebruikt geen CBR-examenlocaties. Er zijn daar beperkte mogelijkheden om de IBKI-beoordelingen af te scheiden van CBR-kandidaten en hun instructeurs. Externe locaties die het CBR gebruikt, zoals een hotel, zijn wel toegestaan.

 

Richtlijnen waaraan uw leerling moet voldoen

U mag als kandidaat zelf bepalen wie u op de dag van de stagebeoordeling rijles wilt geven. Deze leerling moet voldoen aan enkele vastgestelde richtlijnen.

 • Eisen aan uw leerling:
  • De leerling mag geen rijbewijs mag hebben van de categorie waarin de WRM-kandidaat examen aflegt. Bij categorie C zijn dan drie  situaties mogelijk:
   1. de leerling heeft geen enkel rijbewijs C (van voor of na 19 januari 2013): dit is toegestaan,
   het soort vrachtauto van de leerling is vrij.
   2. de leerling heeft een rijbewijs C van voor 19 januari 2013; dit is niet toegestaan.
   3. de leerling heeft een rijbewijs C1: dit is alleen toegestaan als de leerling op het WRM-examen in een
   C-vrachtauto rijdt.
  • Het is niet verplicht dat de leerling in de stagebeoordeling een leerling is uit de stage.
  • De leerling moet al een aantal lessen hebben gevolgd. Tegelijk mag de leerling niet al zodanig ver zijn met de rijopleiding, dat hij/zij al volledig klaar is voor het CBR-examen. Dit kunt u aantonen met zijn/haar instructievorderingenkaart. Met ‘volledig klaar’ wordt bedoeld:
   • de leerling heeft (bijna) alle lessen al gevolgd en staat op het punt zich bij het CBR aan te melden.
   • de leerling is al een of meerdere keren gezakt voor het examen rijbewijs C.
 •  Echte instructievorderingenkaart van uw leerling:
  • Tijdens de stagebeoordeling moet een originele instructievorderingenkaart van de leerling in de auto aanwezig zijn. Dit moet een echte (in de praktijk gebruikelijke) kaart zijn, met de werkelijk gerealiseerde vorderingen van de leerling.