Bevoegdheidschecker

Op deze pagina kunt u opzoeken of een rijinstructeur een WRM-bevoegdheid heeft. U moet daarvoor zijn/haar naam weten. De naam kunt u hieronder invoeren.

Alleen als de rijinstructeur bevoegd is, ziet u de naam, geboortejaar en:        

  • de categorieën waarvoor deze rijinstructeur bevoegd is ( betekent bevoegd)
  • tot hoe lang de WRM-bevoegdheid geldig is

 

Let op: gebruik alleen de achternaam, zonder tussenvoegsel.
Voorbeeld: gebruik bij een persoon met achternaam 'De Bruin' alleen 'Bruin' als invoer.

 

Hoe ziet een geldige bevoegdheidspas WRM er uit?

Dit document geeft een overzicht van geldige en niet meer geldige bevoegdheidspassen WRM (met afbeeldingen).

 

Aangifte doen

Volgens de wet mag iedereen die kennis draagt van een strafbaar feit aangifte doen bij de politie. Als u weet of vermoedt dat een rijinstructeur zonder geldige WRM-bevoegdheidspas lesgeeft, mag u dus aangifte doen bij de politie.
U kunt het beste van tevoren bellen om een afspraak te maken via 0900-8844. U kunt ook direct naar het politiebureau gaan, maar dan moet u misschien lang wachten.
U kunt ook digitaal een meldformulier op www.politie.nl invullen. Daarvoor kunt u de volgende tekst gebruiken:

Op grond van artikel 7 Wet rijonderricht motorrijtuigen1993 (WRM) moet degene die rijonderricht geeft in het besturen van enige motorrijtuigcategorie in het bezit zijn van een geldig door IBKI afgegeven WRM-certificaat voor die categorie. Hierbij meld ik u dat [naam instructeur, naam rijschool] onbevoegd rijles geeft. Ik verzoek u op basis van deze melding vast te stellen of dat daadwerkelijk gebeurt en dan gepaste maatregelen te nemen.