Alleen voor opleiders (educatieve traject)

Wat is de inhoud van het educatieve traject?

Het educatieve traject is een totaalpakket aan theoretische en praktische bijlessen bij een opleider. De volledige omvang is zes unieke dagdelen (= 18 uur). Het traject is verplicht voor rijinstructeurs die zes maanden verlenging van hun WRM-bevoegdheid hebben gekregen. De inhoud is altijd maatwerk: de bijscholing moet aansluiten op de onvoldoende beoordelingscriteria van de laatste drie praktijkbegeleidingen van de deelnemende rijinstructeur(s).

Verplichte onderdelen van het educatieve traject zijn:

 1. een intakegesprek. Het intakegesprek (met het opstellen en ondertekenen van een verslag hiervan) is dagdeel 1 van het educatieve traject, maar vindt plaats vóór het indienen van de certificeringsaanvraag en de daadwerkelijke start van dagdeel 2 t/m 6. Uw maatwerk-lesplan in de certificeringsaanvraag moet immers gebaseerd zijn op dit intakegesprek.
 2. ten minste twee door de rijinstructeur gegeven praktische rijlessen met een echte leerling; hiervoor wordt een IBKI-beoordelingsprotocol ingevuld. Dit zijn praktische lessen bij de opleider van het educatieve traject die als training voor de rijinstructeur bedoeld zijn. Ze worden dus niet geregistreerd bij IBKI, wel worden de ingevulde protocollen bij IBKI aangeleverd als bewijsstuk.
 3. een eindgesprek.

Hoelang deze drie verplichte onderdelen duren mag de opleider zelf bepalen. De verplichte onderdelen worden aangevuld met onderdelen naar keuze. Dat zal in elk geval ook theoretische bijles zijn. Omdat de inhoud van het educatief traject altijd maatwerk is, mag de theoretische bijles niet uitsluitend bestaan uit complete bijscholingscursussen uit het bestaande aanbod voor de verplichte vijfjaarlijkse theoretische bijscholing.

Het intakegesprek en het eindgesprek moeten echte fysieke gesprekken tussen opleider en rijinstructeur zijn. Theorielessen mogen ook digitaal als webinar aangeboden worden.

 

Wat zijn de stappen in het certificeringsproces?

 • Een of meer rijinstructeurs vragen u een educatief traject uit te voeren (het is toegestaan aan meerdere deelnemers tegelijk les te geven).
 • U hebt een intakegesprek met de deelnemer(s) en maakt na afloop per deelnemer een verslag hiervan, dat opleider en deelnemer ondertekenen (= dagdeel 1). Bij dit intakegesprek betrekt u de drie beoordelingsprotocollen van de deelnemer. In het verslag zit de inhoudelijke inbreng van de deelnemer en van de opleider, die ingaat op de doelstelling van het educatieve traject. Uw lesplan voor dagdelen 2 t/m 6 baseert u op dit intakegesprek.
 • U stuurt na het intakegesprek de certificeringsaanvraag met een lesplan naar IBKI. Bij aanvragen van meerdere deelnemers tegelijkertijd, is het niet verplicht voor elk individueel educatief traject een certificeringsverzoek en lesplan in te dienen. Wel dient in het lesplan het maatwerk per deelnemer zichtbaar te zijn.
  Bij de certificeringsaanvraag moet u het volgende aanleveren:

 • IBKI meldt de opleider binnen twee weken dat het educatief traject gecertificeerd is (of verzoekt om aanvulling, waarna opnieuw een beoordeling door IBKI volgt).

 

Wat zijn de stappen bij de uitvoering en de afronding?

 • U kunt nu het educatief traject uitvoeren, op zijn vroegst 14 dagen na vooraanmelding bij IBKI. Vooraanmelding gaat op dezelfde manier als bij een ‘gewone’ theoretische bijscholing.
 • Hierna volgt de uitvoering van dagdelen 2 t/m 6 van het educatief traject. U vult van de twee praktische rijlessen een IBKI-beoordelingsprotocol in. IBKI kan steekproefcontroles uitvoeren op de uitvoering van het educatieve traject.
 • U hebt een eindgesprek met de deelnemer(s) en maakt per deelnemer een verslag hiervan, dat opleider en deelnemer ondertekenen. In het verslag zit de inhoudelijke inbreng van de deelnemer en van de opleider.
 • U stuurt IBKI het verslag van het eindgesprek, samen met de ingevulde IBKI-beoordelingsprotocollen van de twee praktische rijlessen.
 • IBKI bericht dat de aangeleverde stukken goedgekeurd zijn en registreert het voltooide educatief traject in ‘mijn IBKI’. Vervolgens kan de deelnemende rijinstructeur de verplichte praktijkbegeleiding bij IBKI aanvragen die hij/zij moet afleggen binnen de zes maanden verlenging.

N.B. Opleiders die al bij IBKI bekend zijn als aanbieder van theoretische bijscholingen kunnen direct certificeringsverzoeken voor een educatief traject indienen. Een aanbieder die nog niet bij IBKI bekend is, moet eerst een gewaarmerkt (digitaal) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel opsturen. IBKI doet daarna een kredietwaardigheidscheck. Vervolgens stuurt IBKI een overeenkomst met IBKI die getekend geretourneerd moet worden.