Educatief traject (in verlenging 6 maanden)

 

Met ingang van 1 april 2020 krijgt u automatisch een verlenging van de WRM-bevoegdheid met 6 maanden, als u:

  1. vóór de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheidspas voor de derde praktijkbegeleiding (de tweede herkansing) een onvoldoende resultaat haalt, en ook
  2. vóór de verloopdatum alle 6 unieke dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd (waarvan één over wet- en regelgeving als u op 1 april 2020 nog niet alle 6 unieke dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd) én
  3. vóór de verloopdatum een originele geldige VOG bij IBKI hebt aangeleverd.

Alleen als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, verlengt IBKI uw WRM-bevoegdheid met 6 maanden. Deze 6 maanden sluiten aan op de verloopdatum van uw geldende WRM-bevoegdheidspas. Als u maar aan één of twee voorwaarden voldoet, volgt geen verlenging. Er is dus geen verlenging als u bijvoorbeeld drie onvoldoende praktijkbegeleidingen hebt, en als u daarnaast niet alle 6 dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd. Uw bevoegdheid vervalt dan, en u kunt uw bevoegdheid alleen weer terugkrijgen door het herintrederstraject te volgen.

In de 6 maanden verlenging zit een zogenaamd educatief traject, gevolgd door een praktijkbegeleiding bij IBKI.

 

Wat moet u doen in die 6 maanden verlenging?

In de 6 maanden verlenging:

  • volgt u 6 dagdelen bijlessen – het zogenaamde ‘educatieve traject’- bij een opleider die door IBKI voor uw educatieve traject gecertificeerd is.
  • doet u daarna één praktijkbegeleiding; deze moet voldoende zijn, er is geen herkansing mogelijk. Het moment van de praktijkbegeleiding bij IBKI moet liggen na het volledig voltooide educatieve traject maar vóór de einddatum van de 6 maanden verlenging.

Bij een voldoende praktijkbegeleiding krijgt u een WRM-pas voor 5 jaar. Die 5 jaar start ná de verlenging van 6 maanden.

Als u de bijlessen volledig volgt, maar de praktijkbegeleiding is onvoldoende, krijgt u opnieuw 6 maanden verlenging van de WRM-pas. Die 6 maanden gaan direct in vanaf de dag van de onvoldoende praktijkbegeleiding. U moet dan weer 6 dagdelen bijlessen volgen en een praktijkbegeleiding doen. U hoeft dan niet opnieuw een VOG aan te leveren.

Als u de bijlessen niet volledig volgt en/of het verplichte verslag wordt niet of niet tijdig aangeleverd bij IBKI, kunt u geen praktijkbegeleiding doen. Dan verloopt uw WRM-bevoegdheid aan het eind van de 6 maanden verlenging en is een herintrederstraject nodig om weer bevoegd te worden. Ook als u helemaal geen praktijkbegeleiding doet, verloopt uw bevoegdheid na de 6 maanden verlenging.

 

Wat kunt u verwachten van het educatief traject in de 6 maanden verlenging?

De bijscholing van het educatief traject is een totaalpakket aan theoretische en praktische bijlessen bij een opleider. De inhoud is maatwerk op uw situatie: de bijscholing moet aansluiten op de onvoldoende onderdelen van uw laatste drie praktijkbegeleidingen. De opleider mag de bijlessen alleen aan u geven, het mag ook voor een groep cursisten tegelijk. Maar ook dan moet de opzet maatwerk zijn. Die opzet moet uw opleider bij IBKI vooraf laten certificeren, na een intakegesprek met u. Dat intakegesprek met het verslag daarvan is dagdeel 1.

Omdat het educatief traject maatwerk is, mag de bijscholing niet alleen bestaan uit complete theoretische bijscholingscursussen uit het bestaande aanbod voor de verplichte vijfjaarlijkse theoretische bijscholing. Onderdelen daaruit kunnen natuurlijk wel in het lesplan zitten, bijvoorbeeld onderdelen uit de theoretische bijscholing ‘Coaching en feedback geven’.

Vaste onderdelen van deze bijscholing zijn:

  • een intakegesprek
  • ten minste twee door u gegeven praktische rijlessen met een echte leerling
  • een eindgesprek.

Uw opleider moet een verslag maken van het intakegesprek en het eindgesprek, ondertekend door uzelf en de opleider. In dat verslag zit uw inbreng en die van de opleider. Na de 6 dagdelen bijlessen stuurt de opleider het verslag naar IBKI. Als dat verslag bij IBKI geregistreerd is, kunt u de verplichte praktijkbegeleiding aanvragen.

De bijscholing heeft geen examen(s), u moet alleen alle 6 dagdelen bijlessen volgen. De praktijkbegeleiding is weI een examen. Uw opleider geeft de gevolgde bijscholing op bij IBKI. IBKI kan steekproefcontroles uitvoeren op die bijscholing.

 

Bij wie kunt u de bijscholing in de 6 maanden verlenging volgen?

U kunt de bijscholing volgen bij een opleidingsinstituut voor rijinstructeurs dat de bijscholing waar u aan deelneemt bij IBKI heeft laten certificeren.

 

Wat zijn de kosten van de bijscholing in de 6 maanden verlenging?

De kosten kunnen per opleider verschillen. Dat is net zoals bij huidige bijscholingscursussen.