Herintrederstraject

Het herintrederstraject is een vrijwillig WRM-examentraject. U kunt dit volgen als uw WRM-bevoegdheid niet meer geldig is, als u:

  • weer in het vak wilt beginnen na een tijd geen rijinstructie gegeven te hebben; uw bevoegdheid mag dan niet meer dan vijf jaar verlopen zijn
  • vóór uw verloopdatum geen zes dagdelen verplichte theoretische WRM-bijscholing hebt gevolgd
  • vóór uw verloopdatum geen VOG hebt aangeleverd.
  • vóór uw verloopdatum na een of twee keer afleggen geen voldoende hebt voor de WRM–praktijkbegeleiding
  • vóór uw verloopdatum drie keer een onvoldoende hebt gehaald voor de verplichte WRM-praktijkbegeleiding, maar niet voldoet aan de andere twee voorwaarden (alle zes dagdelen theoretische bijscholing gevolgd, VOG ingeleverd) voor de zes maanden verlenging met educatief traject. Zie hiervoor verder de pagina over het educatief traject.

U kunt dan uw WRM-bevoegdheid terugkrijgen als u slaagt voor de WRM-examens voor herintreders (het herintrederstraject).

Voor de verschillende WRM-certificaten is dit herintrederstraject anders.

Welk niet meer geldig WRM-certificaat hebt u nu? Het traject voor herintreders is dan:
Certificaat B WRM-examens B fase 1, fase 2 en fase 3 (20 uur actieve stage en daarna een stagebeoordeling)
Certificaat B en één of meer van de certificaten A, C, D, E achter B of E achter C/D, T Het herintrederstraject B (zie hierboven)
Alléén certificaat A WRM-examen A fase 1, WRM-examen B fase 2 en WRM-examen A fase 3 (10 uur actieve stage en daarna een stagebeoordeling)
Alléén certificaat T WRM-examen T fase 1, fase 2 en fase 3 (8 uur actieve stage op een oefenterrein + 5 uur actieve stage op de openbare weg en daarna een stagebeoordeling)

 

N.B. Kijk voor de examenvoorwaarden, beoordeling e.d. altijd op de website-pagina’s van het WRM-certificaat dat u weer wilt behalen. Ook bij het herintredingstraject zijn bijvoorbeeld de resultaten van examenonderdelen van fase 1 en 2 12 maanden geldig. U moet wel alle examenonderdelen behaald hebben vóórdat uw herintredingskwalificatie verloopt (zie hiervoor uw ‘Mijn IBKI’-account).