Hoe kan ik mij aanmelden?

 

Online aanmelden voor cat. B (centraal examen) – door deelnemer of via opleider/werkgever

U kunt zichzelf online via ‘Mijn IBKI’ aanmelden voor de praktijkbegeleiding categorie B, centraal examen, of uw opleider/werkgever  kan dat voor u via Mijn IBKI’ doen.

Een centraal examen is een praktijkbegeleiding op een locatie van de ‘Lijst online locaties’ (zie onderaan deze pagina).

Het kan zijn dat u een praktijkbegeleiding wilt op een eigen locatie (afwijkend van de centraal examen-locaties), of dat er geen voor u geschikte datum is op een centrale locatie. Dan kunt u met een aanmeldingsformulier een individueel examen aanmelden. Dit wordt alleen voor u gepland op een geschikte locatie die met u wordt afgesproken.

U kunt niet tegelijk data voor twee praktijkbegeleidingen aanvragen. Er moet namelijk in het computersysteem van IBKI een resultaat staan van een eerder afgelegde praktijkbegeleiding voor u weer een nieuwe aanvraag kunt doen.

De examentarieven vindt u hier. Een centraal examen heeft een lager tarief dan een individueel examen!

 

Aanmelden met aanmeldingsformulier voor cat. B (individueel examen), categorie A, C, D en E, T en spoedexamens – via opleider/werkgever

Het aanmelden met een aanmeldingsformulier hoeft niet meer verplicht per post te gebeuren. Het formulier kan ingescand per mail verzonden worden naar info@ibki.nl. Vóór het inscannen moet het formulier voorzien zijn van een handtekening en/of bedrijfsstempel. Per post toezenden mag wel,  maar kiest u wel voor post of mail, niet voor beide.
Bij een aanmelding via een opleider/werkgever stuurt IBKI het datumvoorstel voor de stagebeoordeling naar deze opleider of werkgever (en dus niet naar de deelnemer zelf).

N.B Alleen als de opleider/werkgever drie individuele examens op één dag boekt waarvan de factuur naar één betaler gaat, komt deze in aanmerking voor (drie keer) de korting voor het boeken van een centraal examen. Dit geldt alleen als het gaat om drie aanmeldingen voor stagebeoordeling of praktijkbegeleiding, of een drie examens-combinatie van stagebeoordeling en praktijkbegeleiding.

 

Aanmelden met aanmeldingsformulier voor cat. B (individueel examen), categorie A, C, D en E, T en spoedexamens – door deelnemer

Als er online geen geschikte datum of locatie beschikbaar is voor de categorie B, kunt u het “aanmeldformulier voor de Praktijkbegeleiding” printen, invullen en ingescand mailen.  U kunt daarnaast ook zelf met een aanmeldformulier aanmelden voor praktijkbegeleiding cat. A, C, D en E, T of een spoedexamen. Deze aanmeldingen door deelnemers met een aanmeldformulier hoeven niet per post, maar kunnen dus gemaild worden naar info@ibki.nl.

 

Spoedexamens

Het kan voorkomen dat iemand op heel korte termijn een praktijkbegeleiding wil doen, bijvoorbeeld omdat hij de einddatum lesbevoegdheid over het hoofd heeft gezien. IBK heeft een hoger spoedtarief  als men binnen 21 dagen na aanmelding een praktijkbegeleiding wil doen. De spoedtoeslag is € 150,–.IBKI probeert dan in overleg op zo kort mogelijke termijn een datum te plannen. Van tevoren is niet te zeggen welke planningstijd IBKI minimaal nodig heeft, maar dit kan kort zijn.

 

Online locaties:

Overzicht online te boeken locaties: Lijst online locaties