Waar moet ik zelf voor zorgen?

 

U zorgt zelf voor één leerling per praktijkbegeleiding. Deze leerling moet een echte rijbewijsleerling zijn die opgeleid wordt voor het CBR-praktijkexamen. Zie verder de website-pagina ‘Wat moet de inhoud van de les zijn’.

U moet de originele volledig ingevulde instructievorderingenkaart van de leerling bij u hebben en een kopie hiervan voor de beoordelaar.

Uw voertuig moet voldoen aan de eisen in artikel 8 van het Algemene deel (examen)reglement. Natuurlijk hebt u ook uw geldige WRM-bevoegdheidspas bij u.
Is uw praktijkbegeleiding cat. B tussen 1 november en 31 maart? IBKI adviseert dan een lesvoertuig met winterbanden (zie Algemene deel Reglement, art 24, lid 4 en 14).