Waar vindt de praktijkbegeleiding plaats?

IBKI stopt tijdelijk met aanbieden van ‘individuele examens’. Klik hier voor aanvullende informatie.

WRM-praktijkbegeleiding gebeurt in uw eigen omgeving. In principe is het start- en eindpunt een online door IBKI aangeboden locatie of een andere geschikte locatie in uw lesregio.

Voor meer informatie over de door IBKI aangeboden locaties gaat u naar “Lijst online locaties”.

“Als u geen gebruik maakt van de door IBKI aangeboden centrale examens maar gebruik maakt van een eigen locatie of een afwijkende datum, dan dient u zelf de datum en het tijdstip met de locatie af te stemmen.”

De examinator moet op de locatie ongestoord kunnen werken aan zijn voorbereiding, de afhandeling en de resultaatbepaling en -bekendmaking. Hiervoor moet een aparte, voldoende grote ruimte met tafel en stoelen aanwezig zijn, waar geen verstoring door anderen (aanwezige medewerkers, partners, kinderen enz.) en/of huisdieren mogelijk is. Woningen waarin een rijschool is gevestigd en locaties met één of meer honden zijn niet geschikt.
Als u twijfelt over de geschiktheid van uw locatie, is het verstandig om een restaurant/hotel bij u in de buurt als examenlocatie aan te melden. De locatie dient vanaf 08:00 uur open te zijn.

IBKI gebruikt geen CBR-examenlocaties. Er zijn daar beperkte mogelijkheden om de IBKI-beoordelingen af te scheiden van CBR-kandidaten en hun instructeurs. Dat maakt de locatie voor het IBKI-doel onvoldoende neutraal. Externe locaties die het CBR gebruikt, bijvoorbeeld een hotel, zijn wel toegestaan. Er zijn overigens voldoende mogelijkheden om vanaf een neutrale locatie te starten.