Wat is nog van belang als u kiest voor praktijkbegeleiding categorie A?

 

Bij categorie A mag u kiezen voor lesgeven vanuit een volgauto óf vanaf eigen motorfiets:

Mogelijkheid 1: Lesgeven vanuit een volgauto

  • Leerling rijdt uiteraard op een motor.
  • Kandidaat volgt met eigen auto.
  • Examinator rijdt met de kandidaat mee in de auto van de kandidaat.
  • Kandidaat zorgt voor de motor, de auto en een goed werkende portofoon-installatie met handsfree-set en twee ontvangers met oortje. Onder handsfree wordt verstaan dat de kandidaat altijd, ook als hij de portofoon bedient/gebruikt, twee handen aan het stuur heeft.

 

Mogelijkheid 2: Lesgeven vanaf een volgmotor

  • Leerling rijdt uiteraard op een motor.
  • Kandidaat volgt met eigen motor.
  • Examinator rijdt in eigen auto achter kandidaat en leerling aan of – dit is de vrije keuze van de examinator – volgt op zijn eigen motor.
  • Kandidaat zorgt voor een motor voor zijn leerling en een eigen motor. De kandidaat moet ook zorgen voor een goed werkende portofoon-installatie met handsfree-set en een extra derde ontvanger met oortje voor de examinator. Onder handsfree wordt verstaan dat de kandidaat altijd, ook als hij de portofoon bedient/gebruikt, twee handen aan het stuur heeft.