Wat moet de inhoud van de les zijn?

 

Lengte/inhoud van de les en niveau van de leerling

  • U moet één rijles geven van minimaal 50 en maximaal 80 minuten. In de les moeten zowel instructie- als coachingsvaardigheden aan de orde komen.
  • De les moet een lesonderwerp hebben van de originele instructievorderingenkaart van uw echte leerling. Deze leerling mag niet al zo ver zijn met zijn rijopleiding dat hij al volledig klaar is voor het rijbewijsexamen. Er moeten ten minste 5 bij het feitelijke niveau van uw leerling aansluitende lesonderdelen over zijn die nog niet eerder inhoudelijk zijn behandeld.
  • Uw keuze van het lesonderwerp moet aansluiten bij het werkelijke aanvangsniveau en de instructievorderingenkaart van uw leerling. Dat aanvangsniveau hebt u rijdend aan het begin van de les vastgesteld.
    • Als u het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kunt gewoon de les geven die u gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de u besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.
    • Pas als uit het feitelijke begingedrag blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en u hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.
  • Het is dus niet zo dat de examinator in het inleidende gesprek het lesonderwerp bepaalt aan de hand van een lijst met lesonderwerpen. De examinator geeft tijdens de praktijklesbeoordeling ook geen opdrachten die gaan over de inhoud van de les.

N.B. Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er wordt dus geen extra voorbereidingstijd gegeven.